TİB artık internetin de patronu

ANKARA- Türkiye’de çok tartışılan dinleme yetkisini elinde bulunduran Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) artık İnternet’in izlenmesinde de tek isim olacak.  TİB’in Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik değişiklikleri dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin dayandığı kanunlara  5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ da eklendi.
Yeni düzenlemeyle TİB, 5651 sayılı kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayımları önlemeye yönelik çalışmalar yapacak.
İnternet ortamında yapılan yayımların içeriklerini izleyerek, suçların işlendiğinin tespiti halinde, internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesine yönelik tedbirleri alacak. İnternet ortamında yapılan yayımların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirleyecek olan TİB, internet ortamında takip edeceği ve engelleyeceği bazı suçlar şöyle: ‘İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçları, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar...” TİB bu suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli teknik altyapıyı kuracak ve işletilmesini sağlayacak. (Radikal)