@ismailsaymaz

TİHV: İşkencede yüzde 50 artış var

TİHV: İşkencede yüzde 50 artış var
TİHV: İşkencede yüzde 50 artış var

Fotoğraf: İsmail Saymaz

Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2011 Raporu'nu açıkladı: 2011'de 224 kişi işkence şikayetiyle vakfa başvurdu. Bu rakam, 160 başvurunun olduğu 2010 yılına göre yüzde 50 artışı işaret ediyor.
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

İSTANBUL - Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 2011 yılı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu’nu bir yıl gecikmeli yayınlandı. Rapora göre, 2011 yılında vakfa 224 kişi işkence şikayetiyle vakfa başvurdu. Bu rakam, 160 başvurunun olduğu 2010 yılına göre yüzde 50 oranında artışa tekabül ediyor. Ayrıca her bir başvurucunun beş ayrı şikayet dile getirmesi, yoğun bir şiddeti işaret ediyor. Manzara çok acı: Başvuruculardan dördü elektrik verildiğini, üçü hayasının burulduğunu, ikisi askıya alındığını, birer kişi tecavüze uğradığını ve yakılmak istendiğini öne sürüyor. Polis şiddetinin gözaltı merkezlerinde ve kamusal alanda sürdüğünü tespit eden TİHV, “2012 Türkiye’sinde işkence ve kötü muamele, resmi gözaltı birimlerinde ve diğer alıkonma yerlerinde de varlığını sürdürmektedir” denildi.
TİHV’in her yıl beş ayrı temsilciliğine tedavi amaçlı yapılan başvurular ışığında hazırladığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu’nun 2011 verileri açıklandı. Geçen ay bitirilen rapordaki veriler şöyle:
* 2011 yılında beş ildeki temsilciliklere 484 kişi başvurdu.
* 484 başvurucunun 224’ü 2011 yılı içinde ve gözaltında işkence gördüğünü söyledi. Başvurucular arasında o yıl işkence görenlerin miktarı; 2007 yılında 310, 2008 yılında 258, 2009 yılında 264, 2010 yılında ise 160 olarak gerçekleşmişti. Buna göre 2011 yılında ciddi artış var.
* 2011’de işkence gören 224 kişiden 95’i resmi olmayan gözaltı yerlerinde şiddete uğradığını söylüyor. Bu da yüzde 42,4’e karşılık
geliyor. Rapora göre bu veriler, “Türkiye’de muhalif olup demokratik yollarla görüşlerini ifade etmek isteyenleri sindirmek amacıyla şiddetinin yaygın olarak kullanılmaya başladığına ilişkin tespitleri” doğruluyor. Öte yandan, 115 kişinin resmi gözaltı merkezlerinde şiddet görmesi, rapora göre, “işkence ve kötü muamelenin hem kamusal alanda hem alıkonma yerlerinde devam ettiğini” gösteriyor.

DÖRT KİŞİYE ELEKTRİK
* Kötü muamele türünde; dayak, hakaret, aşağılama, tehdit ve öldürme tehdidi ilk beşte yer alıyor. Dört kişi kendisine elektrik verildiğini, üç kişi hayasının burulduğunu, iki kişi askıya alındığını, birer kişi de tecavüze ve yakmaya maruz kaldığını öne sürüyor.
* 224 kişiye farklı yöntemlerle 1159 muamele uygulandı. Bu durumda her başvurucunun beş farklı muameleye maruz kaldığı anlaşılıyor.
* Raporda, şöyle deniyor: “Resmi olmayan gözaltı yerlerinde; toplumsal gösteriler sırasında kitlelere uygulanan kötü muamelelerin yanı sıra bireylere yönelik uygulamalar da halen devam ediyor. 2012 Türkiye’sinde işkence ve kötü muamele, resmi gözaltı birimlerinde ve diğer alıkonma yerlerinde de varlığını sürdürmektedir.”