'Tiner kötü kokmalı'

TBMM, çocukları sokaktan kurtarmak için ilginç önerilerde bulundu. Çocuklara 'izinsiz seyahat' ve 'gece yalnız gezme yasağı' getirilmesini isteyen Meclis, bali, tiner, derby gibi yapıştırıcı maddelere tiksindirici koku konulmasını önerdi.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - TBMM, çocukları sokaktan kurtarmak için ilginç önerilerde bulundu. Çocuklara 'izinsiz seyahat' ve 'gece yalnız gezme yasağı' getirilmesini isteyen Meclis, bali, tiner, derby gibi yapıştırıcı maddelere tiksindirici koku konulmasını önerdi. Bir başka öneri de çocuk satıcılarından alışveriş yapılmaması.
TBMM Sokak Çocukları Araştırma Komisyonu çalışmalarında rapor yazım aşamasına geldi. Hazırlanan taslak raporda çocukları sokağa iten nedenler 'işsizlik', 'göç', 'yoksulluk', 'eğitimsizlik', 'sosyal güvenlik ağının yetersizliği', 'çok çocukluluk, aile planlamasındaki eksiklik', 'gecekondulaşma', 'aile parçalanması, aile içi şiddet, ihmal ve istismar', 'gelir dağılımındaki adaletsizlik' olarak sıralandı. Ailelerin ve çocukların eğitiminin önemine dikkat çekilen rapordaki önerilerden bazıları şöyle:
Yeni bakanlık: Sosyal hizmet kurumları aynı yapı içerisine alınarak 'Sosyal Hizmet Bakanlığı' ve illerde valinin başkanlığında kurumların, sivil toplum örgütlerin, meslek odalarının ve belediyelerin katılımıyla 'Çocuk Koordinasyon Merkezi' kurulmalı.
Aile istismarına önlem: Sorumluluğu altında bulunan çocukları istismar eden ailelerin çocukları koruma altına alınmalı. Koruma kararı ile birlikte vesayetin de aileden alınması yönünde yasal düzenlemeler yapılmalı.
Seyahat kısıtlaması: 16 yaşından küçüklerin ailesinin izni olmadan seyahat etmelerini kısıtlayan yasal düzenleme yapılmalı. Çocukların seyahat etmesi için ebeveyni veya vasisi tarafından bileti alınıp, korumalı bir şekilde seyahati sağlanmalı. Ulaşım terminallerinde kolluk kuvvetleri denetimleri artırılmalı.
Ailelere ceza: 16 yaşından küçüklerin gece saat 22.00'den sonra yalnız dolaşmalarını kısıtlayan ve sorumluluğunu yerine getirmeyen aileler hakkında da cezai müeyyideler getiren yasal düzenleme yapılmalı.
Tiner satış yasağı: Bali gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan tiner gibi kimyevi, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin amacı dışında satışı ve kullanımını kısıtlayan düzenlemeler yapılmalı. Bu maddelerin sadece lisanslı işyerlerinde belgeli satışı yapılmalı.
Kimyasal önlem: Çocuklar tarafından kullanımını ve bağımlılığını önlemek amacıyla bali ve tiner gibi maddelerin içeriğine tiksinti verici koku ve mevcut kokununun çekiciliğinin azaltılması yönünde çalışma yapılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu maddelerin ilköğretim ve ortaöğretimde el işi ve resim dersinde kullamını kısıtlayan genelgeler yayımlamalı. Bu maddeler yerine su bazlı zararsız yapıştırıcıların kullanımı teşvik edilmeli.
Cezalar artmalı: Çocukları suça teşvik edenlere verilecek cezalar artırılmalı.
Gençlik merkezleri: Çocukların sokakta çalışmasını önlemek için risk altındaki ailelerin ikamet ettiği semtlerde derslik sayısı artırılıp, tam zamanlı eğitime geçilmeli. Gençlik merkezleri aktivitelerine risk gruplarından katılacak çocuklar için katılım ücretsiz olmalı.
Çocuk saati: Çocuğa zarar verici dizi ve magazin programları çocukların izleyemeyeceği saatlerde yayımlanmalı.
Çocuktan alışveriş yok: Sokakta satış yapan ve dilenen çocuklar aileleri tarafından ihmal ve istismar edilmektedir. Bu nedenle çocuklardan alışveriş yapılmaması konusunda toplumu bilinçlendirici yayınlar yapılmalı.


    http://www.radikal.com.tr/7388197388190

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.