Tıp bayramında doktor fişlemesi

Tıp Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle doktorlar eylemlerle sorunlarına dikkat çekerken Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri'ne yazı göndererek ruhsal ve sağlık sorunları, liyakatsizlik, yaşlılık gibi nedenlerle verim alınamayan hekimlerin listesini istedi
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüklerine gönderdiği bir yazıyla, il sınırları içinde çalışan hekimlerden ‘yeterince verim alınamayanların’ Bakanlığa bildirilmesini istedi. Resmi yazıda, “İliniz emrinde aktif olarak çalışan uzman tabiblerden yeterince verim alamadığınız (sağlık sorunları, ruhsal sorunlar, liyakatsizlik, yaşlılık vs. sebeplerle) personel bilgilerinin gönderilen tabloya doldurularak ve açıklamalarının muntazaman yapılarak mail yoluyla bildirilmesini rica ederim” denildi.
Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koç imzalı bir yazıyla il sağlık müdürlüklerinden il sınırları içinde verimli çalışmadığını tespit ettikleri hekimlerin bildirilmesini istedi. Bakanlık yazısında, “İliniz emrinde aktif olarak çalışan uzman tabiplerden yeterince verim alamadığınız (sağlık sorunları, ruhsal sorunlar, liyakatsizlik, yaşlılık vs. sebeplerle) personel bilgilerinin gönderilen tabloya doldurularak ve açıklamalarının muntazaman yapılarak mail yoluyla bildirilmesini rica ederim” ifadelerine yer verildi. Yazının sonuna, “Doğum izninde bulunanlar, süt izninde bulunanlar, emzirme izninde olanlar, askerlik görevinde bulunanlar tabloya işlenmeyecektir. Ayrıca kişiye ait rapor bilgileri ve teşhisi tabloya giriniz” ifadelerinin yer aldığı bir de not düşüldü.

Ayrıntılı bilgi isteniyor

Bakanlığın yazısına ekli olarak gönderilen tabloda ise verim alınamayan hekimin TC kimlik numarası, adı-soyadı, branşı, kadrosunun bulunduğu kurumun adı ve kodu, aktif olarak çalıştığı kurumun adı ve kodu gibi ayrıntılı bilgiler isteniyor. Tabloda, ilgili hekimden neden verim alınamadığına ilişkin açıklama ve açıklanan nedene ilişkin ‘varsa rapor tarihi’ ve teşhisinin de belirtilmesini isteyen bölümlere yer veriliyor.
Sağlık Bakanlığı’nın uygulamayı hangi gerekçeyle yaptığı belirtilmezken, sağlık kurumlarında bu girişim tedirginliğe neden oldu. Bakanlığın uygulamasını ‘fişleme’ olarak değerlendiren hekimler, uygulamanın ekip çalışmasına zarar vereceğini ve haksız iftiralara neden olacağını belirtiyor. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, Sağlık Bakanlığı’nın verimsizlik listesini hangi gerekçeyle oluşturmaya çalıştığını öğrenemediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Kendi uzman hekimlerinin verimlerinin düşük olanlarının belirlenmesini istiyor. Her kuruluşta sağlık sorunu olan uzmanlar, yaşı ilerlemiş uzmanlar mutlaka vardır, bu nedenlerle verimsizler listesine girmek söz konusu olunca hekimler tedirgin olacaktır. Çok da suistimale açık bir uygulama. Verimsizlik için sayılan gerekçeler her yöne çekilebilir. Bu yüzden doğru bir uygulama olmadığını düşünüyoruz.”