Tıp fakülteleri kaynıyor

Tıp fakültelerinde 'Tam Gün Yasa Tasarısı'na karşı imza kampanyası başlatan öğretim üyeleri, 'Biz de tam gün istiyoruz, ama emeğimizin karşılığını alarak' dedi

İSTANBUL - Tıp fakültelerinde görevli öğretim üyeleri, Tam Gün Yasa Tasarısı’na karşı imza kampanyası başlattı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Şükrü Hatun ‘www.tipfakultelerininsesi.net’teki imza kampanyasının, sonbahara kadar süreceğini, kampanyaya şu ana kadar 316 öğretim üyesinin destek verdiğini, 12 bin öğretim üyesinden imza almayı amaçladıklarını açıkladı.
Prof. Dr. Raşit Tükel’in okuduğu açıklamada da “Bizler hak ettiğimiz, emeğimizin karşılığı olan, emekliliğe yansıyacak bir gelirle tam gün çalışmaktan yanayız. Çalışma yaşamımızı, mesleğimizin bir ögesi olmayan performans puanları toplamaya çalışarak geçirmek istemiyoruz” denildi. Öğretim üyelerinın istekleri şöyle: 

ROTASYON: YÖK’ün Danıştay kararına uyup rotasyon uygulamasına kesin olarak son vermesini, yeni tıp fakültelerinin kadro sorununu çözebilmek için tıp fakülteleri ile doğrudan ve yakın bir diyalog içine girmesini,
KONTENJAN: Hekim sayısını artırmak uğruna kalitesiz hekim yetişmesine yol açacak tıp fakültelerindekontenjan artırılmasını zorlayan politikadan vazgeçilmesini, yerine mevcut tıp fakültelerindeki öğretim üyesi kadroları ve altyapının desteklenmesini,
KADROLAR: Tıp fakültelerinin ihtiyacı olan veya akademik yükseltme için gereken kadro taleplerinin eskisi gibi akademik gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla bir an önce karşılanmasını,
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ:  Üniversite hastanelerinin finansman sorunlarının çözümü için, bu hastanelerin ürettiği hizmetin niteliğine uygun ödeme programı geliştirilmesini,
PERFORMANS PUANI: Tam Gün Yasa Tasarısı’nda tıp fakültelerinin temel işlevi olan eğitim ve araştırmayı özendiren değişiklikler yapılmasını ve öğretim üyelerine performans puanı karşılığı ek ödeme yerine, emeklerini karşılayacak düzeyde, emekliliğe yansıyan bir temel ücret verilmesini talep ediyoruz. (Radikal) (Dilekçenin tam metni www.radikal.com.tr’ de)