Tıp hocaları taşraya

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kontenjanları artan küçük illerdeki 13 tıp fakültesine, gelen talep doğrultusunda öğretim üyesi desteği verilmesine karar verdi.
YÖK, öğretim üyesi sayısı birden fazla fakülteye yetecek büyüklükteki üniversitelere yazı yazarak, küçük illerdeki fakültelere öğretim üyesi görevlendirmesini istedi. Taşradaki üniversitelere gidip bir yıl ders veren öğretim üyelerine akademik yükselmede öncelik tanınacak. Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, 9 Eylül, Ege, Marmara, Akdeniz, 19 Mayıs gibi üniversitelerin tıp fakültelerinden öğretim üyeleri, taşradaki üniversitelere destek olacak. YÖK’e gelen istekler arasında 37 anabilim dalına öğretim görevlisi talebiyle Kars Kafkas Üniversitesi ilk sırada yer aldı. (Radikal)