'Tıpta altı aylık rotasyon çare değil'

Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu, az gelişmiş tıp fakültelerinin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için başlattığı rotasyonu, tepkiler üzerine yumuşatma kararı aldı.  Kurul, rotasyon için öngörülen ‘en az bir yıllık’ süreyi, ‘altı aya’ indirmeyi gündeme getirecek.
YÖK’ün bu yeni formülü de sağlık çevrelerinden destek görmedi. TTB Merkez Konsey Başkanı Gencay Gürsoy, “Altı ay için bir üniversiteye transfer olan öğretim üyesinin verimliliği çok tartışmalı olur. İki profesör 10-15 yardımcı doçentle kurulan tıp fakülteleri var. Gelişmiş üniversitelerden oralara gitmesi beklenen hekimlerin bu dördüncü mecburi hizmeti oluyor. Bu adaletsizliktir. 27 Mart’ta Ankara’da tıp fakültesi dekanlarını toplayarak bu meseleyi tartışmayı planlıyoruz” dedi.