Tıpta uzmanlık sınavı değişiyor

Sağlık Bakanlığı, tıpta uzmanlık tüzüğü taslağına son şeklini verdi.

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, tıpta uzmanlık tüzüğü taslağına son şeklini verdi. Tüzük, tıp ve diş hekimi uzmanlık dallarını, bu dallarda uzman olabilmek için gerekli koşulları, verilecek eğitimin esaslarını düzenliyor.
Buna göre, İngilizce ve temel tıptan oluşan tıpta uzmanlık sınavı (TUS), bundan sonra temel tıp ve adayın seçtiği branşa yönelik soruları içerecek. Temel tıp bilimi sınavı öncesinde yapılan İngilizce sınavı yerine, Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) geçerli olacak. Uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamayacak.
Ayrıca, diş hekimleri için Diş hekimi Uzmanlık Giriş Sınavı (DUS) ve hekimlerin yan dal branşları için Yan Dal Uzmanlık Giriş Sınavı (YUS) yapılacak. Asistanlık sınavı, TUS, DUS, YUS, tıp veya diş hekimi fakülteleri mezunları ile bu tüzük hükümlerine göre ana dalda uzman olanların eğitim yapacakları yan dallar için ayrı ayrı yapılacak. Bu sınavlar, kurumların ihtiyaç duyduğu ana ve yan dallarda yılda en çok iki defa olmak üzere her yıl yapılacak. Sınav, yeterlilik ve yarışma esaslarına dayanacak.
Yabancı dil şart
TUS iki aşamada, DUS ve YUS tek aşamada gerçekleştirilecek. Mesleki bilgi sınavına girebilmek için, İngilizce, Fransızca, Almanca ile bakanlık ve YÖK'ün ortaklaşa belirleyecekleri diğer yabancı dillerden yabancı dil sınavı başarı belgesinin bulunması şart olacak.
Mesleki yabancı dil sınavında yüz üzerinden en az 60 puan veya KPDS ile ÜDS'den yüz üzerinden en az 40 puan almak gerekecek. DUS genel diş hekimi, YUS ise uzman olunan ana dalın konularından yapılacak.
TUS'un ikinci aşamasına girmeye hak kazanabilmek için, birinci sınavdan yüz üzerinden en az 50 puan alınması şart olacak. Bu sınavın soruları, adayın tercihine göre temel tıp bilimleri, cerrahi tıp bilimleri veya dahili tıp bilimlerinden birinden oluşacak.