TMMOB: Türkiye'deki binaların % 60'dan fazlası kaçak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye'deki yapı işlerinin yüzde 60'dan fazlasının kaçak ve kuralsız yapıldığını öne sürdü.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye'deki yapı işlerinin yüzde 60'dan fazlasının kaçak ve kuralsız yapıldığını ve yasalara uyulsa bile güvenli yapılaşmanın gerçekleşmediğini öne sürdü.
TMMOB'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de yapılan binaların özellikle deprem veya göçük gibi olaylar sonrası güvenli ve yasalara uygun olarak yapılmadığının ortaya çıktığı belirtildi. Günümüzde yapı teknolojisinin hızla gelişmesine rağmen söz konusu olayların yaşanmasını, 'kontrol ve denetimi yetersiz kılan yasalara ve sadece kağıt üzerinde uyulan teknik kurallara' bağlayan TMMOB Mimarlar Odası, mesleğin gereklerine uymayan üyeleri hakında da işlem yapacağını belirtti. Açıklamada, arsa spekülasyonu ve müteahhit karlılığını asıl amaç olarak gören bir anlayışın imarlı bölgelerde bile yaygınlaştığı ve bunun bir sonucu olarak, Türkiye'deki yapı üretiminin genel olarak niteliksiz, sağlıksız ve güvensiz olduğu vurgulandı. Söz konusu anlayışın vatandaşı da mağdur ettiği belirtilen açıklamada, "İnsanlarımızın pek çoğu özellikle konut alırken, yanıltılmakta, çok yüksek bedeller karşılığında kötü, hatta bazen çürük mal almaktadırlar" denildi.