TMY taslağına AKP rötuşu

AKP, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanarak 'siyasi karar için' partiye gönderilen Terörle Mücadele Yasa (TMY) taslağı üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

ANKARA - AKP, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanarak 'siyasi karar için' partiye gönderilen Terörle Mücadele Yasa (TMY) taslağı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Oluşturulan komisyonun taslakla ilgili Başbakanlığa gönderilen raporu Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
AKP'nin taslağında, 'demokratikleşme adımlarını zedeleyici ve özgürlükleri sınırlandırıcı' diye eleştirilen düzenlemelere yer verilmedi. Adalet Bakanlığı'nın taslağında yer alan ve tepki çeken terör tanımının düzenlendiği madde metinden çıkarıldı ve terör tanımının Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) haliyle kalması kararlaştırıldı.
Çalışmada, TCK'nın terör suçlarını düzenleyen bazı maddeleri TMY'nin içine alındı. Örgüt propagandasını yapanlara verilecek cezalarda da TCK'daki düzenlemeye bağlı kalındı. Savunma hakkına getirilen sınırlamalar ise metinden bütünüyle çıkarıldı. Suçu önleyici sert tedbirler öngören düzenlemeler de metinden ayıklandı.
Afiş terör suçu değil
Bakanlık taslağında, eski TCK'nın ifade özgürlüğüyle ilgili 312. maddesine denk gelen yeni TCK'nın 216. maddesi 'terör amacıyla işlenen' olarak TMY'ye giriyordu. AKP taslağına göre bu madde TMY'de yer almayacak.
Terör örgütünün propogandasını yapan, afiş veya pankartlarını taşıyan ve asanlara verilecek ceza ise TMY kapsamı dışına çıkarıldı. Düzenlemeye göre, bu cezalar yeni TCK'nın 220. maddesi uyarınca verilecek. Terörle mücadelede güvenlik içerisinde silah kullanma yetkisi veren düzenleme de ilgili yasaların birçoğunda aynı içerikle yer aldığı için yeni TMY'de de yer alacak.


    http://www.radikal.com.tr/7586727586720

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.