Topçu Kışlası projesi iptal!

Topçu Kışlası projesi iptal!
Topçu Kışlası projesi iptal!
İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin Taksim Projesi'ni 6 Haziran'da iptal ettiği ortaya çıktı. Uzmanlara göre, parka artık bina yapılamaz ve mevcut inşaatlar durdurulmalı.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin, 6 Haziran 2013 tarihli kararıyla 'Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ni iptal ettiği ortaya çıktı. İptal kararı, Topçu Kışlası'nın yeniden inşası ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın itirazını reddeden İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararında yer aldı.

Gezi'ye iyi bir haber

Zaman 'dan Kadir Kökten'in haberine göre kararda, Topçu Kışlası'nın yeniden yapılması ile ilgili projenin dayanağı olan planların 1. İdare Mahkemesi tarafından 6 Haziran'da iptal edildiği belirtildi. Karar, Taksim'de çalışmaları devam eden yayalaştırma, battı-çıktı, Gezi Parkı ve Topçu Kışlası gibi bütün projeleri kapsıyor.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 7 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı inceleme sonucu Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu karara itiraz etti. Bakanlığın itirazını değerlendiren mahkeme heyeti, oyçokluğuyla yürütmeyi durdurma kararını yerinde buldu. Kararın gerekçesinde ise İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin Taksim Meydanı'yla ilgili bütün projeleri iptal ettiği ortaya çıktı. Kararda, Topçu Kışlası'nın yeniden yapılmasıyla ilgili projenin dayanağı olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların 1. İdare Mahkemesi'nce 6 Haziran 2013 tarihinde iptal edildiği belirtildi. Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası'nın yeniden inşası ile ilgili projenin Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'nin plan notlarında yer aldığı ifade edilerek, "Projeye dayanak teşkil eden imar planları yargı kararıyla iptal edilen bu davada hukuka uygunluk görülmemiştir." denildi. Bu karara, mahkeme başkanı tarafından muhalefet şerhi yazıldı. (Zaman)

Gezi'de 'imar davası' görüldü

 

İNŞAATLARIN DURMASI GEREK

Mahkemenin kararını uzmanlar muhabirimiz Elif İnce'ye şöyle yorumladı:

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman: ‘‘Bu kararla Gezi Parkı’na bir bina yapılamayacak, ayrıca ayrıca altgeçit inşaatının da durması gerekiyor’’

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu: Karar çok önemli. Gezi Parkı’na inşaat ve tünel projesi yapılamayacak. Yayalaştırma projesindeki diğer tüneller de yapılamaz’’

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman: Altgeçit inşaatı neredeyse tamamlandı. Geç gelmiş bir yargı kararı, mahkeme kararları ortaya çıkmadan ihale ve inşaat yapılmamalıydı.

TMMOB Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay: Gerekçeli karar henüz elimize ulaşmadı, detaylı açıklama daha sonra yapılacak.