@omererbil

'Topçu Kışlası'nda yürütmeyi durdurma

'Topçu Kışlası'nda yürütmeyi durdurma
'Topçu Kışlası'nda yürütmeyi durdurma
Gezi Parkı protestolarıyla Taksim savaş alanına dönerken dün mahkemeden parka yapılmak istenen Topçu Kışlası ile ilgili dikkat çekici bir karar çıktı.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Kışla yapımına koruma kurulundan ‘red’ yanıtı verilince, Başbakan Erdoğan “Reddi reddeceğiz” demiş, hemen ardından Koruma Yüksek Kurulu, kışlanın yapımına onay vermişti. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği bunun üzerine mahkemeye müracaat ederek ‘‘Topçu Kışlası süsü verilen alışveriş merkezi yapılmasına olanak tanıdığı ileri sürülen 27/02/2013 tarihli, 139 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını’’ istemişti.
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği dün mahkemeye dilekçe vererek acil karar alınmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme akşam saatlerinde şu kararı aldı: ‘‘Davanın durumu ve uyuşmazlığın niteliği gözetilmek suretiyle davalı idarenin 1. savunması (Kültür ve Turizm Bakanlığı) alınıncaya veya bilgi ve belgeler gönderilip, yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.’’
‘İçinde buz pateninin de yer aldığı Mimar Halil Onur’un hazırladığı Topçu Kışlası projesi, II Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından geçtiğimiz ocak ayında reddedilmişti. Kararda şu noktalara dikkat çekilmişti: Proje 1800’lerde yapılan Topçu Kışlası’nın ‘özgün mimarisi’ne dair yeterli bilgi ve belge içermiyor. Gezi Parkı ise 60-70 yıllık kullanım değeri ile tarihe belgelik eden bir nitelik kazandı ve İstanbulluların kolektif belleğinde yer etti.

Başbakan ‘Reddi reddeceğiz’ demişti

Kurul kararı üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ‘reddi reddedeceğiz’ dedi. Bu açıklamadan yaklaşık üç hafta sonrada Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Topçu Kışlası’nın yapımına izin verdi. Yüksek Kurul, bölge kurulunun kararını neden iptal ettiğine dair ise gerekçe göstermedi.
Karar metninde reddin gerekçesi belirtilmeden şöyle denildi:
“Taksim Meydanı ve Parkı ile bütünleşen yaklaşık 17 bin metrekarelik kamuya açık bir meydan düzenlemesi ve kapalı mekanların ise sosyo-kültürel amaçlı kullanımını öngördüğü anlaşılan avan projenin uygun olduğuna, bu nedenle İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararının iptal edilmesine karar verildi...” denildi.
Peki şimdi ne olacak? İstanbul 6. İdare Mahkemesi asıl kararını verene kadar Gezi Parkı’nda herhangi bir inşaai faaliyette bulunulmasının önüne geçmek için yürütmeyi durdurdu. Şimdi bakanlığı yüksek kurulun almış olduğu kararın gerekçesini mahkemeye açıklaması bekleniyor.