@omererbil

Topçu Kışlası'nı mahkeme iptal eder, herkes rahatlar

Topçu Kışlası'nı mahkeme iptal eder, herkes rahatlar
Topçu Kışlası'nı mahkeme iptal eder, herkes rahatlar
'Topçu Kışlası'na engel olması muhtemel iki dava sürüyor. Hem hükümeti hem de 'direnişçileri' rahatlatacak davada kararın bu hafta alınması bekleniyor.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde 1 / 5000 ile 1 / 1000 ölçekli Nâzım İmar ve Uygulama Plânlarına yapılan değişiklik ile İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun kışla projesine onay verdiği kararlara itiraz edilmişti. 6. İdare Mahkemesi geçen hafta yürütmeyi durdurma kararı verdi, 1. İdare Mahkemesi ise bilirkişi raporunu değerlendirme aşamasına geldi. Hem hükümeti hem de Gezi Parkı’ndaki direnişçileri rahatlatacak 1. İdare Mahkemesi’ndeki kararın bu hafta alınması bekleniyor. Hükümete yakın çevreler yargı kararının ellerini güçlendireceğini, bir yandan geri adım atmak riskinden kurtulurken diğer yandan da eylemlerin sona ereceğini düşünüyorlar.
Geçen hafta İstanbul 6. İdare Mahkemesi Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun Topçu Kışlası yapılmasına onay veren kararına yürütmeyi durdurma verdi. Yani mahkeme nihai kararını verinceye kadar Gezi Parkı’nda inşai faaliyette bulunmayı yasakladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararla ilgili savunmasını istedi. 

‘6. İdare Mahkemesi kararı yetmez ama...’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın savunmasını vermesi için 1 ay yasal süresi var. Bakanlığa yazı 3 gün önce gitti. Bakanlık yetkilileri Koruma Yüksek Kurulu’nda Halil Onur tarafından kurula sunulan projenin yeniden gündeme alınacağını ve buradan çıkan sonuç üzerine mahkemeye savunma yapılacağını söylüyorlar.
Diğer yandan İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde Taksim Yayalaştırma Projesi ve ona dahil edilen Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasının önünü açan 1 / 5000 ile 1 / 1000 ölçekli Nâzım İmar Plan değişikliklerinin iptaline yönelik davada bilirkişi 13 Mayıs’ta raporunu mahkemeye teslim etti. Bilirkişi 7 maddede özetlediği sonuç bölümünde ‘‘Dava konusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerinin çevre, kültürel ve doğal miras, kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, ulaşım, dolaşım sistemi, şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı, söz konusu planın sadece Taksim Alanı yayalaştırma projesi gibi görünmekle birlikte plan notlarında Taksim Gezi Parkı’nı da içerdiği ve plan onama sınırı içindeki bir alanın planlamasının sonradan düzenlemek üzere ayrılarak belirsiz bırakıldığı’’ kaydedildi. İstanbul 1. İdare Mahkemesi 3 haftadır bilirkişi raporunu değerlendiriyor. Bu hafta sonuna kadar da mahkemenin kararını vermesi bekleniyor. Mahkemenin bilirkişi raporuna uyması ve esastan plan notlarını iptal etmesi bekleniyor.
Yürütmeyi durdurma kararı veren İstanbul 6. İdare Mahkemesi Mimar Halil Onur’un çizdiği, içinde buz pateni de olan projeye onay veren Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun kararını hukuksuz bulup iptal etse bile sorun çözülmüş olmaz. Çünkü mahkemeye açılan dava Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapımına değil, Halil Onur’un projesinin iptaline yönelik. Mahkemeden iptal kararı çıktığında İBB 2 No’lu Koruma Kurulu’ndan geçebilecek başka bir Topçu Kışlası projesini sunabilir. Lakin İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde açılan dava Topçu Kışlası’nın Gezi Parkı’na yapımının önünü açan imar plan notlarının iptalini öngörüyor. Dolayısıyla burada mahkemenin vereceği iptal kararı Danıştay’ın da onaması halinde sorunu kökten çözmüş oluyor ve İBB yeni bir planlama yapıncaya kadar Topçu Kışlası’nı ihya etmek düşüncesi askıya alınıyor.
Gezi Parkı’na müdahale ile başlayan ve çığ gibi yükselen tepkiler üzerine hükümete yakın çevreler de yargının vereceği kararın hükümeti de rahatlatacağını düşünüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın her fırsatta Topçu Kışlası’nı ihya edeceğini söylemesi ve bunda geri adım atmamasının ancak yargının iptal kararı ile yumuşayacağı herkesin ortak kanaati. Diğer yandan Gezi Parkı direnişini başlatan Taksim Platformu’nu oluşturan Mimarlar, Şehir Plancıları ve Peyzaj Mimarları Odası da yargı kararı ile birlikte eylemin sona ereceğine inanıyor.