Toprağı sıksan cephane fışkırıyor!

ERZURUM - Kentsel Dönüşüm çalışmaları sırasında, Erzurum’un Hasani Basri Mahallesi’nde 155 yıllık cephanelik bulundu. Fosforlu Mustafa Paşa tarafından yaptırılan cephaneliğin 1877- 1878 Osmanlı - Rus savaşı sırasında kullanıldığı belirlendi.
2004 yılında başlatılan proje kapsamında gecekondu bölgesinde TOKİ 512 konut yapmıştı. Son üç gecekondunun yıkımı sırasında kesme taştan bir yapı bulundu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, yapının 1854’te yaptırılan cephanelik olduğunu belirledi. Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş, “Kamufle edilmesi ve bombalı saldırılardan korunması için üzeri toprakla örtülda üzerindeki toprak yığınından kaynaklanmış” dedi. Erzurum’da iki gün önce de İl Genel Sekreterliği kampüsünde yıkılan bir atelyenin altında 800 yıllık Harputkapı’nın bulunduğu açıklanmıştı. (dha)