Töre müebbetlik olsun!

Yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Güldünya Tören'in kardeşleri tarafından öldürülmesi, töre cinayetlerine verilen cezaları bir kez daha gündeme getirdi.

ANKARA - Yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Güldünya Tören'in kardeşleri tarafından öldürülmesi, töre cinayetlerine verilen cezaları bir kez daha gündeme getirdi. Bir araya gelen bazı sivil toplum örgütleri, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK), 'namus cinayeti' işleyenlerin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını öngören değişiklik yapılmasını istedi.
'TCK yetersiz'
Cumhuriyet Kadınları Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Nükleer Savaş Karşıtı Hekimler Derneği, Üniversiteli Kadınlar Derneği, Birleşik Sağlık-İş Sendikası ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi, 'namus cinayetlerine' ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, geçen günlerde Türkiye'nin yeni bir namus cinayetine tanıklık ettiği belirtilerek, bu sorunun, 'toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının eğitim sistemi ile bireylere aktarılamamış olması' ve 'yasal sistemin bu konuda yeterli ve güçlü yaptırımlardan yoksun olması' gibi iki ana nedeni bulunduğu anlatıldı.
Avrupa Birliği'ne Uyum Yasaları adı altında TCK'da yapılan düzenlemelerin sorunu çözmekten uzak olduğu kaydedilen açıklamada, özetle şöyle denildi:
"Namus cinayetlerinin 'nitelikli adam öldürme' fiili olarak değerlendirilmemesi, aksine TCK'da yer alan çok sayıdaki madde ile
adeta özendirilmesi, cinayetlerin içinde bulunduğumuz çağa rağmen giderek tırmanmasına yol açmaktadır. Oysa, önce yürürlükte bulunan TCK'nın 450. maddesine eklenecek, 'namus saiki ile işlenen cinayetlere' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verileceğine ilişkin yeni bir fıkra ve TCK tasarısının 'nitelikli adam öldürme' maddesi içinde aynı fıkranın yinelenmesiyle, caydırıcı bir yasal düzenleme kurulabilir."
Açıklamada, bu konunun Meclis Alt Komisyonu'nda çözülememiş olmasının kaygı verici olduğu ifade edilerek, "Üzülerek belirtiyoruz ki, bu maddeler görüşülmüş ve ön açıcı hiçbir düzenleme getirilememiştir" denildi.