Transgenik ürün kontrolsüz

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü gerek iç piyasada gerek ithalatta, yetiştirme amaçlı olanlar hariç, gen yapısı değiştirilmiş (transgenik) ürünlere ilişkin kontrol yapılmadığını açıkladı.

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü gerek iç piyasada gerek ithalatta, yetiştirme amaçlı olanlar hariç, gen yapısı değiştirilmiş (transgenik) ürünlere ilişkin kontrol yapılmadığını açıkladı.
CHP'li Nail Kamacı, ABD ve Brezilya'dan genetik yapısı değiştirilmiş mısır ve soya ithal edildiğine ilişkin haberleri anımsatarak, bu ürünlerle ilgili bir inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin soru önergesi verdi. Bakan Güçlü, yanıtında, ithal mısır ve soyanın daha çok yem sanayisinde kullanıldığını belirterek, "Halen ülkemizde yetiştirme amaçlı olanlar (tohum) hariç genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerle ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle gerek iç piyasada gerekse ithalat aşamasında buna ilişkin özel bir kontrol yapılmamaktadır" dedi.
Analiz laboratuvarı var mevzuat yok
Türkiye'de işlenmiş olanlar da dahil herhangi bir ürünün transgenik olup olmadığına ilişkin analizleri yapmak üzere Ankara İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yeterli teknolojiye sahip altyapının kurulduğunu bildiren Güçlü, "Bu konuda gelecek her tür analiz talebi karşılanabilmektedir" dedi. Güçlü şöyle devam etti: "Transgenik çeşitlerin tescili, üretim izni, sertifikasyonu, çevreye bilinçli salımı ve tüketimi konularında yürürlükte olan herhangi bir mevzuat bulunmadığından, transgenik çeşitlerin tesciline, üretimine, ithalatına ve ticaretine izin verilmemekte olup, Türkiye'de tescilli veya üretimde transgenik bitki mevcut değildir" dedi.