TSK astsubayların sesini duydu

TSK astsubayların sesini duydu
TSK astsubayların sesini duydu
Astsubayların özlük haklarında düzeltme isteğinin, sosyal medyadan sonra basında da yer bulmasının ardından TSK harekete geçti.

Emekli ve muvazzaf astsubayların özlük haklarında iyileştirme isteğine karşılık daha önce sert bir açıklama yapan ve bu derneklerin 'üsluplarını' eleştiren TSK , bu kez daha yumuşak ve yapıcı bir açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, astsubayların özlük haklarıyla ilgili olarak "devletimizin sağladığı imkanları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dahilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

TSK açıklamasında şöyle denildi:

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan astsubaylarımızın özlük hakları, eğitim olanakları, sosyal hakları ve sahip oldukları yetkiler konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

-Terörle mücadelede aynı görevi yapan personele ödenen tazminatlar, statü ayrımı yapılmadan eşit miktarda artırılmıştır.

-Mahrumiyet bölgeleri ile patlayıcı madde imhası gibi riskli ve özellikli görevlerde çalışan personele, statü ayrımı yapılmaksızın tazminat verilmiştir.

-Subaylara benzer esaslarla yüksek lisans kıdemi alma hakkı verilmiştir.

-Yurt dışı daimi ve geçici görev kadroları ile yurt içi ve yurt dışı lisan kurslarının kontenjanı artırılmıştır. (Yurt dışı sürekli görev kontenjanı 57’den 111’e çıkarılmıştır.)

-Sicil verme yetkileri artırılmıştır.

-Subaylara verilen üst düzey karargâh eğitimine benzer şekilde, yılda 128 astsubayımıza Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi ve bu eğitimi bitirenlere bir yıl kıdem verilmeye başlanmıştır.

-Astsubaylıktan subaylığa geçişte % 15 olan kontenjan, 2012 yılından itibaren % 25’e çıkarılmıştır.

2. Bunun yanı sıra, yetkili makamlara teklif edilenlerden önemli olanlar aşağıda özetlenmiştir.

-Astsubayların 1’nci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselmesinin sağlanması,

-Yarbay ve daha üst rütbeli subaylara verilen görev tazminatının, birinci dereceye yükselmiş görevdeki ve emekli astsubaylara da verilebilmesi (Aylık yaklaşık 385 TL),

-Hâlen, MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 TL ilave ödemenin emekli astsubaylara da verilmesi,

-Mecburi hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi,

-Astsubaylara verilebilenler de dâhil olmak üzere tüm oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması,

-Sicil veren astsubayların maiyetindeki personele disiplin cezası verebilmesi.

3. Türk Silahlı Kuvvetleri; birbirlerine gönül bağıyla kenetlenmiş fedakâr ve kahraman mensuplarının moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak maksadıyla, devletimizin sağladığı imkânları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dâhilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir.