TSK'dan Radikal'e er Kalı açıklaması: İnsanlık dışı muamele yok ama...

TSK'dan Radikal'e er Kalı açıklaması: İnsanlık dışı muamele yok ama...
TSK'dan Radikal'e er Kalı açıklaması: İnsanlık dışı muamele yok ama...
Er Utku Kalı'nın Radikal'de yayımlanan söyleşisiyle ilgili Genelkurmay'dan açıklama geldi.

RADİKAL - Redhack’e bilgi sızdırdığı savıyla tutuklu yargılanan er Utku Kalı’nın 17 Eylül’de Radikal’de “Daha yargılanmadan cezamı kestiler” başlığıyla yayımlanan söyleşisine, Genelkurmay’dan yanıt geldi.

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan gönderilen açıklamada, er Utku Kalı’nın doktor muayenesi sırasında kelepçeli vaziyette tutulduğu kabul edilirken, bu durum bir askeri yönetmeliğe dayandırıldı.

İşte Genelkurmay’ın açıklaması:

Hastane Dışı Safahatı;

1. Tutuklu Jandarma Er Utku KALI’nın elbiseleri, 2’nci Sınıf Sivas Askerî Ceza ve Tutukevi Müdürlüğüne ilk gelişinde, “MSYT 453-1(B) Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelik”in 41’inci maddesi gereği, şahsi eşyaları alınıp ceza ve tutukevi kıyafeti verilmesi ile birlikte kolluk kuvveti tarafından alınan “Genel Adli Muayene Formu”nda belirtilen darp ve cebir gibi hususların doğruluğunu kontrol amacı ile çıkarttırılmıştır.

2. Söz konusu personele yönelik olarak Askerî Ceza ve Tutukevine geldiği günden itibaren herhangi bir farklı muamele yapılmamıştır. Ceza ve Tutukevinde televizyon seyredilmekte ve imkânlar ölçüsünde gazete alınarak personel tarafından okunması sağlanmaktadır. Basında çıkan haberler nedeniyle tutuklu Jandarma Er Utku KALI’nın cezaevinde bulunma nedeni diğer tutuklu ve hükümlüler tarafından bilinmektedir. Bu nedenle; personelin koğuş arkadaşları ile yaşamış olduğu tartışmalardan dolayı, Askerî Savcılığın da talimatı alınarak personel iki kişilik koğuşa alınmıştır.

3. Tutuklu Jandarma Er Utku KALI’nın tedavisi halen Mareşal ÇAKMAK Asker Hastanesi(Erzurum)nde devam etmektedir. Personelin Askerî Hastanede kaldığı süre boyunca gelen mektupları emanete alınarak hastane dönüşünde kendisine teslim edilecektir.

4. KKYY 456-1 Askerî Ceza ve Tutukevi Yönetimi Yönergesi’nin 5’inci Bölüm 11.a(3) maddesinde “……….Ekip Komutanı, muayeneye götürülen tutuklu ve hükümlü ile birlikte bulunur. Yapılacak tedaviyi engellemediği ve doktor tarafından talep edilmediği müddetçe, muayene sırasında kelepçe açılmaz.” hükmünü amirdir. Bu hüküm gereği tutuklu Jandarma Er Utku KALI sevk ve muayene işlemlerinde kelepçeli bulundurulmuştur.

5. Tutuklu Jandarma Er Utku KALI’ya ceza ve tutukevine katıldığı günden bugüne kadar insanlık dışı herhangi bir muameleye tabi tutulmamış, diğer tutuklu ve hükümlüler gibi yasal mevzuatlar çerçevesinde davranılmıştır.

6. Aramalar, KKYY 456-1 Askerî Ceza ve Tutukevi Yönetimi Yönergesi’nin 5’inci Bölüm 3.b maddesinde belirtilen hususlar ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 46’ncı maddesi hükümlerine göre yapılmaktadır.

7. Tutuklu Jandarma Er Utku KALI’nın muayene ve tedavileri zamanında yaptırılmış, ziyaretçi, telefon görüşmeleri ve mektuplaşmalarında herhangi bir kısıtlama yapılmamıştır.

Hastane Safahatı;

1. 05 Eylül 2013 tarihinde 2’nci Sınıf Sivas Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürlüğünden tutuklu olarak intihar düşüncesi olması nedeni ile sevk edilen tutuklu Jandarma Er Utku KALI, psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilerek “depresif nöbet” tanısı ile hastanenin tutuklu koğuşuna yatırılmıştır.

2. Hastane ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda;

a. 17 Eylül 2013 tarihli bazı gazetelerde çıkan haberlerin, anılan hasta tarafından röportaj ile verildiği şeklinde bir algı oluşturduğu görülmüştür. Hasta, yattığı süre içinde sadece ablası ve aynı zamanda avukatı olan Ceren KALI ile görüşmüştür.

b. Erzurum ilinde gündüz hava sıcaklığı ortalama 20-22°C, gece hava sıcaklığı ise ortalama 4-5°C olmaktadır. Isınma sisteminin merkezi olarak işletilmesi nedeni ile kalorifer tesisatı henüz çalıştırılmamıştır. Ancak gece hava sıcaklığının 4-5°C olması nedeni ile ve hastanın isteği sonucunda, yatmış olduğu ilk gün itibariyle ropdöşambır (hasta ceketi) ve ilave battaniye verilerek hastanın mağduriyeti giderilmiştir.
Ayrıca, kendisi konu ile ilgili olarak ısınma problemi kalmadığını psikiyatri uzmanlarına ifade etmiş ve bu husus ile ilgili olarak hazırlanan tutanağı imzalamıştır. Hastane tutuklu koğuşunda ayrı bir havalandırma avlusu bulunmamakla birlikte, bir adet gazino ve dört oda bulunmaktadır.

c. Hastanın yattığı süre içerisinde muayene, tetkik ve tedavi hizmetleri mümkün olduğunca tutuklu koğuşunda, ihtiyaç duyulduğu takdirde ise ilgili serviste yapılmaktadır. Sağlık hizmetlerindeki bu işleyişin hastayı mağdur etmek gibi bir amacı olmayıp tıbbi bir zorunluluktan ibarettir.
ç. Yapılan incelemede; doktor ve hemşireler tarafından yapılan muayene ve tedavi işlemlerinin tıbbi etik esaslarına göre yürütüldüğü ve hasta ile ilgili rencide edici tutum ve davranışların görülmediği tespit edilmiştir.
Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı