TSK'nın karşı propaganda birimi!

İSTANBUL - Ergenekon savcıları ve bazı yetkililere de gönderilen cunta faaliyetlerinin anlatıldığı ihbar mektubundan ilginç belgeler çıkmaya devam ediyor. CD’deki bir belgede TSK’nın ‘halkla ilişkiler birimi’ gibi çalışan ‘Bilgi Destek Grup Komutanlığı’nın faaliyetlerine yer veriliyor. Buna göre, TSK kendi propagandasını yapmak, bilgi toplamak, karşı propagandaları etkisiz hale getirmek için bu birimi kullanıyordu. Bilgi Destek Grup Komutanlığı’nın halkla ilişkiler çalışmaları Türkiye’yle sınırlı değildi. Bosna - Hersek, Kosova ve Arnavutluk’ta da birer ‘mini’ destek timleri kurulmuştu.
Asker kökenli olduğu anlaşılan ikinci bir ihbarcı tarafından Ergenekon savcıları, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve muhalefete de gönderildiği öne sürülen üçüncü bir ihbar mektubuna içinde onlarca TSK belgesi olan bir CD de eklenmişti. CD’de TSK’nın birçok çalışmasına dair belgeler yer alıyordu.
Bu belgelerden biri ‘Bilgi Destek Grup Komutanlığı’ başlıklı bir powerpoint sunumuydu. Bu sunumda TSK’nın ‘halkla ilişkiler faaliyetlerini’ yürüttüğü anlaşılan komutanlığın amacı şöyle anlatıldı: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) stratejik, taktik ve takviye edici seviyedeki bilgi destek faaliyetlerinin icrasına yardımcı olmak, bilgi destek faaliyetlerine yönelik bilgi toplamak, bilgi destek faaliyet planlarına dayanarak bu faaliyetleri icra etmek, tatbikatlara katılmak, danışmanlık yapmak ve eğitim desteği sağlamak.” 

Uzman personel desteği!
Komutanlığı görevleri ‘barış’ ve ‘kriz, sefer’ dönemleri olarak da ayrıldı. Barış dönemindeki görevler, ‘TSK’yı içten ve dıştan gelecek yıkıcı ve bölücü propagandalara karşı korumak amacıyla, propagandanın menşeini bulmak, etkisiz hale getirmek ve karşı propagandanın icrasını yapmak, basın-yayın kuruluşlarının yaptığı TSK ile ilgili programlarda bu kuruluşlara uzman personel desteği sağlayarak, TSK ile ilgili yayınların bilgi destek bakışıyla üretilmesini; TSK’nın gücünü iç ve dış hedef kitlelere göstermek suretiyle arzu edilen psikolojik etkinin oluşturulmasını sağlamak, doğal afet bölgelerinde ve toplumsal olaylarda hedef kitleye yönelik bilgi destek faaliyetleri icra etmek’ olarak sıralandı.
Kriz ve sefer dönemlerinde de karşı propagandaları kıracak çalışmalardan söz edildi. TSK’nın çalışmaları Türkiye’yle sınırlı değil. Bosna Hersek’te ‘Serhat Timi’ adıyla iki subay, bir astsubay, Arnavutluk’ta ‘Altay Timi’ adıyla birer subay, astsubay ve Kosova’da da ‘Murat Timi’ adıyla yine birer subay ve astsubay görevlendirildi. Çalışmalar kapsamında bu ülkelerde kültürel etkinlikler düzenlendi, bölge halkının Türkiye ve TSK’dan beklentileri öğrenildi. (Radikal)