TTB mahkemelik

Hükümetin sağlık politikasını eleştirerek tüm yurtta iş bırakma eylemi düzenleyen bu nedenle de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) mahkemelik oldu.

ANKARA - Hükümetin sağlık politikasını eleştirerek tüm yurtta iş bırakma eylemi düzenleyen bu nedenle de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) mahkemelik oldu.
Ankara Başsavcılığı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek hakkında
'Bakanın algılama sorunu var', 2. Başkanı Metin Bakkalcı hakkında ise 'Bu eylemin büyüklüğünü görmemek patolojik vakadır' sözleriyle Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açtı. Basın savcısı Kürşat Kayral, hazırladığı iddianamede iki sanığın 'algılama sorunu' ve 'patolojik durum' tanımlamalarıyla, psikolojik bir rahatsızlık ve zekâ geriliği yorumuna işaret ettiğini ve Akdağ'a hakaret ettiği sonucuna ulaştı. Savcı, Sayek ve Bakkalcı'nın suçunu 'Akdağ'a resmi sıfatından dolayı yayın yoluyla hakaret' olarak tanımladı ve dörder aydan bir yıl dörder aya kadar hapis cezası istedi.