TTB, müzakere için çağrı yaptı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek dünkü basın toplantısında, sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemini değerlendirdi.

ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek dünkü basın toplantısında, sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemini değerlendirdi. "Biz müzakere için hazırız, top hükümette. Sağlık alanındaki tahribat durdurulmaz, bir müzakere ortamı yaratılmazsa, programımızın sonraki aşamasını hayata geçireceğiz" diyen Sayek, görüşmek için Başbakanlığa talepte bulunduklarını söyledi.