TTB: Rotasyondan vazgeçin

ANKARA - YÖK’ün küçük illerdeki tıp fakültelerinin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için uygulamaya koymayı planladığı ‘rotasyon’a tepki yağmuru sürüyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Ankara Tabip Odası tarafından,  ortak basın toplantısı düzenlendi. TTB Merkez?Konseyi Üyesi Prof. Dr. Sayek, 13 tıp fakültesinin hoca ihtiyacını karşılamak için toplam 27 tıp fakültesinden 250’yi aşkın öğretim üyesinin bir yıl süreyle görevlendirilmesi yolundaki YÖK kararını hatırlattı. İhtiyacın, popülist yaklaşımlarla her ile altyapı hazırlıkları olmadan yeni tıp fakülteleri ve eğitim hastaneleri açılmasından kaynaklandığını belirten Sayek, “Görevlendirme yapılması planlanan tıp fakültelerinden farklı illerdeki eğitim hastanelerine 130’dan fazla sınavsız ve önemli bir kısmı hukuk dışı bir biçimde şef ve şef yardımcısı atamaları yapılmıştır” dedi. (Radikal)