TTB ve SES davaları bezdirdi

Demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcileri, Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın...

İSTANBUL - Demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcileri, Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) 'ücret, iş güvencesi' talepleriyle yaptığı eylemlerle ilgili dava açılmasını protesto etti. İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, iktidarın bir yandan AB uyum yasaları çıkarıp bir yandan da demokratik haklarını kullananlar haklarında yeni davalar açtığını belirtti.
TCK'nın 236. maddesi, 'memur ya da kamu hizmeti görevlilerinden üç ya da daha fazla kişinin aldıkları karar gereğince memuriyetlerini terk etmesi, görevlerine gelmemesi ya da iş yavaşlatmaları' halinde dört aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Eylem, meslek kuruluşları yöneticilerinin kararı üzerine yapılırsa, kararı alanlara 1-3 yıl hapis ve müebbeten memuriyetten men cezası öngörülüyor.
Eğitim-Sen'e destek
Öte yandan TTB Merkez Konseyi, Eğitim-Sen'e açılan kapatma davasını protesto etti. Açıklamada, "Devletin resmi kanalı TRT'de bile farklı dilde yayınlar yapılırken, anadil öğrenimini savunduğu gerekçesiyle Eğitim-Sen'e kapatılma davası açılmasını örgütlenme özgürlüğüne karşı bir kısıtlama olarak değerlendiriyoruz" denildi.