TTB yargı önünde

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hakkında 19 Aralık cezaevleri operasyonlarıyla ilgili açıklaması nedeniyle açılan 'görevden alınma' davası başladı.

ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hakkında 19 Aralık cezaevleri operasyonlarıyla ilgili açıklaması nedeniyle açılan 'görevden alınma' davası başladı. Emniyet'in ihbarı üzerine açıldığı ortaya
çıkan davada savunma yapan hekimler "Böyle bir dava için mahkeme karşısında olmaktan kendimiz ve ülkemiz adına utanç duyuyoruz" dediler.
15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu ve 2. Başkan Metin Bakkalcı ile dört üye ve Ankara Barosu Başkanı Sadık Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu davalı avukatlar katıldı.
Çok sayıda izleyici
Duruşmayı SES, TMMOB, Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği gibi kitle örgütlerinin yanı sıra Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Federasyonu, Uluslararası Af Örgütü, İsviçre ve Norveç büyükelçilik temsilcileri de izledi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Füsun Sayek, savunmasında "22 Aralık'taki basın açıklaması halkın en çok habere ihtiyacı olan bir dönemde yapıldı. Bu açıklama suç
değil, onurdur. Hekimlik halk sağlığıyla doğrudan ilgilidir. Bu dava siyasi gerekçelerle açılmıştır. Bizim gibi kuruluşlara dava açılarak yüreklere korku salınmak isteniyor" diye konuştu.
Savunma yapan TTB Merkez Konseyi'nin diğer üyeleri de böyle bir davada yargılanmaktan kendileri ve Türkiye adına utanç duyduklarını
belirtti. Konsey üyeleri, "Biz ölümler, kalıcı sakatlıklar olmasın diye çaba gösterdik. İnsan olarak, hekim olarak görevimizin gereğini yaptık" dedi.
Duruşmada Hakim Mustafa Bicalioğlu'nun TTB Merkez Konseyi demek yerine 'merkez komitesi' demesi gülüşmelere yol açtı.
'Gerekçe bile yok'
Avukat Ziynet Özçelik, Emniyet'in Ankara Başsavcılığı'na bir ihbarda bulunduğunu, başsavcılığın da bunu işleme koyduğunu belirterek, "Davanamede gerekçe bile yok. Açıklamanın kendisinin mi, yoksa içeriğinin mi suç olduğu belirtilmemiş" dedi.
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün operasyonlar öncesinde hekimlerle birlikte çalışma isteklerini bildiren açıklamalarını
okuyan Özçelik, "Hasta-hekim ilişkisi açlık
grevindeki tutuklu ve hükümlüler için de geçerlidir. TTB görevini yapmıştır" dedi.
Mahkeme, davanamedeki usul eksikliği nedeniyle dosyayı başsavcılığa gönderme kararı vererek duruşmayı erteledi.


  ETİKETLER:

  İsviçre

  ,

  Norveç

  ,

  Türkiye

  ,

  Ankara