TTB zor günlere hazırlanıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), deprem, salgın gibi durumlar için 'Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale' ekipleri kurdu.

ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB), deprem, salgın gibi durumlar için 'Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale' ekipleri kurdu. Ekip personeli 8-9 Aralık'ta Ankara'da kurstan geçirildi.
TTB Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada, kimyasal kazalardan, deprem ve sellere kadar çeşitli olağandışı durumlarda, hızla olayın meydana geldiği bölgeyi değerlendirebilecek, TTB'yi en iyi şekilde bilgilendirip harekete geçirebilecek, değerlendirme konusunda yetkin, bölgesel ekipler oluşturulacağı belirtildi.
İki günlük ilk eğitime, Kırklareli, Çanakkale, Mardin, İstanbul, Adana, Van, İzmir, Edirne, Ankara ve Denizli'den hekimler katıldı. TTB, önümüzdeki dönem ekipleri ülke genelinde, ihtiyaçlar doğrultusunda genişletmeyi planlıyor.