TTB:Avukatlar yük olarak görülüyor

ANKARA - Türkiye Barolar Birliği (TBB)  ve liderlerin 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajları özetle şöyle:
TBB: Usul, esasa girişin kapısıdır, yanlış kapılardan yanlış odalara girilir. Ülkemiz yargısı maalesef bu yanlışları yaşamaktadır. Bağımsız yargı, gerçek hukuk devleti ve eksiksiz demokrasiyi oluşturma yolundaki sorunlarımızın daha da ağırlaştığını belirtmekten üzgünüz. Demokrasimizin eksiklerini gideremediğimiz, gerçek hukuk devletini oluşturamadığımız için mesleki anlamda yaşadığımız sorunları pek yadırgamıyoruz. Avukatlar hâlâ yargılamayı tamamlayan bir unsur değil de karıştıran bir yük olarak görülüyor. Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukatların ücretleri iki yıldır ödenmiyor. Yıllardır ısrarla savunduğumuz adil yargılanma, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, delillerin şahsiliği, tutuklamanın istisna olduğu gibi ilkeleri, bir kere daha hatırlatıyoruz.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Sağlıklı işleyen bir hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri de dava ve savunma hakkıdır. Avukatlarımız, çok temel bir kamu hizmeti yapmaktadır. Hükümet olarak, yargı sistemimizin sorunlarını çözmeye, ihtiyaçlarını gidermeye ve avukatlarımızın da görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerine imkân sağlayacak iyileştirme çalışmalarına devam edeceğiz.
TBMM Başkanı Köksal Toptan: Avukatlarımızın her türlü güvenceye kavuşması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, karşılaştıkları sorunların giderilmesi yargının gücünü ve güvenilirliğini artıracaktır. Yüce Meclisimiz, bu konuda yapılacak düzenlemelerde üzerine düşen görevi yapacaktır.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin: Savunma makamının hak ettiği saygınlığa kavuşması, toplum ve yargı mekanizmaları nezdindeki itibarının artırılması yönünde daha fazla çalışılması gerekir. Biz üzerimize düşen görevleri yapacağız. Avukatların yeni şartlar, yeni sistem ve yeni teknoloji konusunda sorunlar yaşadığının farkındayım. (Radikal)