TTK matbaası ihale kurbanı

Türk Tarih Kurumu (TTK) matbaası, İhale Yasası nedeniyle son iki yılda yaklaşık 5 trilyon lira zarara uğrayınca kapatılmasına karar verildi.

ANKARA - Türk Tarih Kurumu (TTK) matbaası, İhale Yasası nedeniyle son iki yılda yaklaşık 5 trilyon lira zarara uğrayınca kapatılmasına karar verildi. Kurum, İhale Yasası nedeniyle 2003 yılından itibaren basılacak eserler için alınacak kâğıtları bile ihaleyle almak zorunda kaldı. Daha önce devlet kanalıyla birçok resmi kurumun işini alabilen TTK'nın, ihale zorunluluğu üzerine özel sektörle rekabet edemeyince zor durumda kaldığı belirtildi. TTK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, "100 işçiyi çıkardık. 12 Kasım'da kapatıyoruz" dedi.