TTK'nın 'taşeron' kusuru

TTK'nın 'taşeron' kusuru
TTK'nın 'taşeron' kusuru
Sekiz madencinin öldüğü kazada bilirkişi, 'kendi uzmanlığı olan işi taşerona veren' TTK ile bu işi onaylayan bakanlıkları da kusurlu buldu.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde sekiz madencinin öldüğü patlamada bilirkişi TTK’yı da sorumlu tuttu.
Maden ocağının galeri açma işini alan taşeron firma Star İnşaat Ticaret A.Ş. 630 metre derinlikteki galeride çalışma yaparken 7 Ocak günü ani metan gazı püskürmesi sonucu sekiz maden işçisi yaşamını yitirmişti. Zonguldak Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan 50 sayfalık raporda, sondaj sırasında yapılan ‘eğitimsizlik, bilgisizlik ve denetimsizlik’ kaynaklı ölümcül hatalar bir bir anlatıldı. Bu durumun, yüklenicinin teknik ekibi ve diğer çalışanları ile TTK’nın işi denetlemekle görevlendirdiği yapı denetim grubu çalışanlarının tehlikeli emareleri algılayıp değerlendirecek bilgi birikimleri ile eğitimlerinin olmadığını gösterdiğine vurgu yapıldı. Raporda, kurumdaki taşeronluk sisteminin kusurlu olduğu belirtilerek şöyle denildi:
“TTK kendi uzmanlık alanında olan bir işi alt işverene vermiştir. Bu nedenle esas olarak bu sistemde kusur bulunmaktadır. Sistem kusurunun oluşmasında katkısı, etkisi ve onayı olan sözleşme tarihindeki TTK Yönetim Kurulu ile bu işleme onay veren bakanlıklar ve diğer kurumlara kusur izafe edilebilir. Sözleşmenin onaylandığı 16 Ocak 2008’deki TTK Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat D. ve yönetim kurulu üyelerinin belirtilen nedenlerle sorumlulukları vardır.”
Raporda mevcut TTK yönetiminden birçok isim kusurlu bulunurken Star İnşaat Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Şafak Sırrı D. ile Genel Müdür Yardımcısı İlal K. ‘asli kusurlu’ sayıldı.

Ölçüm yerine gözle kontrol

Raporda taþeron firma çalışanlarının savcılık ifadelerine de yer verildi. Madenciler an az 25 metre olmasý gereken sondaj mesafelerinin çeþitli nedenlerle hep 18-20 metrelerde kaldýðýný söylerken, sondaj ustasý Mustafa Ü. şöyle dedi: “Degaj sondajlarýnýn kaç adet olacaðý konusunda bir veri yok. Tüzükte geçen kontrol sondajýnýn ne olduðunu da bilmiyorum. Sondaj yapýlýrken gelen þirket mühendisleri de herhangi bir ölçüm yapmadan gözle kontrol yapýyordu.”