TÜBİTAK ödülleri açıklandı

TÜBİTAK ödülleri açıklandı
TÜBİTAK ödülleri açıklandı
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülleri sahipleri belli oldu.

TÜBİTAK Bilim Kurulu'nca bu yıl 3 bilim ödülü, 1 özel ödül ve 11 teşvik ödülü verildi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, bilim ödülüne mühendislik bilimlerinde Koç Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Z. Özlem Keskin Özkaya, sağlık bilimlerinde Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tayfun Özçelik ve sosyal bilimlerde Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Ziya Öniş, özel ödüle ise Michigan Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Galip Ulsoy layık görüldü.

Teşvik ödüllerini alan bilim insanları ise temel bilimler alanında Yrd. Doç. Dr. Menderes Işkın, Prof. Dr. Ahmet Sarı; mühendislik bilimleri alanında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen, Doç. Dr. Ömer Civalek, Doç. Dr. Ali Koşar; sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Muşturay Karçaaltıncaba, Doç. Dr. Fatih Tanrıverdi, Doç. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz; sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, Prof. Dr. Ümit Özlale, Yrd. Doç. Dr. Katja Doerschner oldu.

Türkiye 'de yaptıkları çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan ve hayattaki bilim insanlarına verilen bilim ödülü için bu yılın ödül
miktarı 50 bin lira, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği veriliyor.

Bilim ödülü eşdeğeri olarak oluşturulan özel ödül, yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel ödül için 2012 ödül miktarı 50 bin lira, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor.
Teşvik ödülü ise Türkiye'de yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkıda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlayan ve ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik ödülü için 2012 yılı ödül miktarı 20 bin
lira, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Kim hangi çalışmasıyla ne ödülü aldı?

BİLİM ÖDÜLÜ
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Z. Özlem Keskin Özkaya

“Hesaplamalı biyoloji alanında protein-protein etkileşimleri ve protein dinamikleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Hasan Tayfun Özçelik “İnsan genetiği alanında kalıtsal hastalıklara neden olan genlerin tanımlanması konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Şakir Ziya Öniş “Türkiye'deki ekonomi - politika etkileşimini diğer ülkelerdeki ekonomi-politika etkileşimi ile karşılaştırmalı bir şekilde inceleyerek elde ettiği yeni ve orijinal veriler ile uluslararası literatüre önemli katkılar sağlayan uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.


ÖZEL ÖDÜL
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. A. Galip Ulsoy “Dinamik sistemler ve otomatik kontrol alanında dönen ve yer değiştiren elastik sistemlerin dinamik analizi ve kontrolü ve ileri kontrol sistem teorilerinin imalat ve otomotiv sistemlerinde uygulanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.


TEŞVİK ÖDÜLÜ

Temel Bilimler
Yrd. Doç. Dr. Menderes Işkın “Kuramsal soğuk atom ve molekül fiziği alanında kuantum Fermiyon ve Bozon gazları, Bose-Einstein yoğuşması, süperakışkanlık ve BCS-BEY geçişi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Sarı “Kimya alanında, faz değişimi yoluyla enerji depolayabilen yeni ve üstün özelliklere sahip maddelerin üretimi ve değişik uygulamalarda kullanım potansiyellerinin belirlenmesi ve adsorpsiyon/biyosorpsiyon konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Mühendislik Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen “Polimer kimyası alanında fotopolimerizasyon, kontrollü polimerizasyon ve çesitli organik reaksiyonlar kullanarak karmaşık makromoleküler yapılar ve polimerik nanokompozitlerin sentezleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Ömer Civalek “Katı cisimler mekaniği problemlerinin yeni ve avantajlı sayısal yöntemler ile çözümü, nano/mikro ölçekli sistemlerin yüksek mertebeden elastisite teorileri kullanılarak modellenmesi ile plak ve kabuk sistemlerin doğrusal ve doğrusal olmayan titreşim, burkulma ve gerilme analizlerinin sayısal ve analitik çözümleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Ali Koşar “Mikro ölçekte faz değişimi ve uygulamaları alanında, kaynama ısı transferi ve kavitasyon konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Muşturay Karçaaltıncaba “Karaciğerdeki lezyonların ve yağlanmanın manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Fatih Tanrıverdi “Nöroendokrinoloji alanında travmatik beyin hasarının hipofiz bezi üzerine etkileri ve spora bağlı kafa travmasına bağlı hipofiz yetmezliği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz “Kardiyoloji alanında, kalp yetersizliği konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Ali Ekber Akgün
“Teknoloji ve yenilik yönetimi alanında ürün geliştirme takımlarındaki sosyo-bilişsel konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Prof. Dr. Ümit Özlale “Makroiktisat politikası alanında kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serisi modellerinin parametrelerinin hesaplanması konusunda uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Katja Doerschner “Psikoloji alanında insan beyninin gelişimi, yapısı ve işlevini anlama konularında özellikle bilişsel nörobilim, görsel psikofizik ve görüntülemeli genomik alanlarındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

(AA - Cnnturk.com)