TÜBİTAK'ta geriye dönüş

Hükümetin TÜBiTAK operasyonu yargıya takıldı. Bilim Kurulu'nun seçtiği isimler yerine, TÜBiTAK Başkanı'nı bir defalığına başbakanın belirlemesine olanak sağlayan kanunun daha önce yürütmesini durduran Ankara 1. İdare Mahkemesi, şimdi de iptal kararı verdi.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Hükümetin TÜBiTAK operasyonu yargıya takıldı. Bilim Kurulu'nun seçtiği isimler yerine, TÜBiTAK Başkanı'nı bir defalığına başbakanın belirlemesine olanak sağlayan kanunun daha önce yürütmesini durduran Ankara 1. İdare Mahkemesi, şimdi de iptal kararı verdi. Başbakanlığın eski başkan Prof. Dr. Namık Kemal Pak'la ilgili soruşturmasından da takipsizlik kararı çıktı.
TÜBİTAK'ta AKP operasyonu 2003 yılında başlamıştı. TÜBİTAK Başkanı'nı belirleyen Bilim Kurulu, Şubat 2003'te oybirliğiyle yeniden başkanlığa Prof. Dr. Namık Kemal Pak'ı seçmişti. Ancak Başbakan Tayyip Erdoğan, ilgili kararnameyi süresi içinde Cumhurbaşkanlığı'na göndermemişti. Boşalan altı Bilim Kurulu üyeliği için belirlenen üyelerle ilgili atamalar da gerçekleşmemişti. Ekim ayında ise Başbakanlık, TÜBİTAK Başkanı ve Bilim Kurulu üyelerini bir defaya mahsus başbakanın atamasını öngören bir maddelik değişiklik tasarısını TBMM'den geçirmişti. Cumhurbaşkanı Sezer kanunu veto etmiş, hükümet de kanunu aynen Sezer'e göndermişti. 10 Aralık 2003'te kanun yürürlüğe girerken, 23 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi'ne kanunun iptali için dava açılmıştı.
Atama yapılı ama...
Dava sonuçlanmadan Bilim Kurulu için atama yapılırken, kurul da oyçokluğuyla Nükhet Yetiş'i başkanvekilliğine seçmişti. Bu arada, Anayasa Mahkemesi ise 29 Ocak 2004 tarihinde konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ankara 1. İdare Mahkemesi de nisan ayında yürütmeyi durduruştu. Mahkeme şimdi de davayı esastan görüşerek, işlemin iptal edilmesine karar verdi.
Öte yandan, Başbakanlık tarafından, eski TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Pak hakkında internet uydu ihalesi içinde gerçekleştirilen kapasite artırma ihalesinin arkasında Bilim Kurulu'nun imzasının olmadığı ve kapasite artırımı ihalesi yerine eski ihaleyi iptal edip yenisini yapmadığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Açılan bu soruşturmadan ise 'takipsizlik' kararı çıktı.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, TÜBİTAK operasyonuyla ilgili bir soru önergesini yanıtlarken, mahkeme ve soruşturma kararlarına uyulacağını taahhüt etmişti. Pak, kendisine siyasi bir linç uygulandığını ve iftiralara uğradığını söyledi. Pak, kararın uygulanmaması halinde hükümetin yasaları ihlal etmiş olacağını ifade etti.
İşçiler de dönecek
TÜBİTAK'ta başkanlık seçiminin yanı sıra yemekhane ve matbaadan atılan işçilerle ilgili olarak da davalar açılmıştı. Yemekhanede çalışırken işten atılan 12 kişi için 4. İş Mahkemesi 'işe iade' kararı verdi. Matbaa işçilerinin davaları ise tamamlanmadı.