Tüplere dikkat!

Ev ve küçük işyerlerindeki tüpgaz patlamalarında sorumluluk üreticiden tüketiciye yıkılıyor. Tasarıya göre tüketici, tüp patlamalarında tazminat talep etmek için 'TSE standartlarına uygun kullandığını' kanıtlamak zorunda.

ANKARA - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Yasası tasarısının, TBMM Sanayi Komisyonu'nda dün yapılan görüşmeleri sırasında verilen önergelerle, tüpgaz tüketicilerine, uygulamada tartışma yaratacak yükümlülükler getirildi. Tasarıya göre, evinde ve işyerinde tüpgaz kullanan tüketiciler, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yayımladığı kullanma kurallarına ilişkin standartlarla dağıtım şirketince kendisine bildirilen usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlü.
Dava kazanma şansı yok
Tüplü LPG kullanıcılarına getirilen, TSE standartlarına uyma yükümlülüğünün cezai bir yaptırımı yok. Ancak, önergeyle birlikte, üretici firma TSE standartlarını yerine getirmiş kabul edildiği için, meydana gelebilecek bir kaza durumunda, tüketicinin tazminat alabilmesi, LPG'yi TSE standartlarına uygun kullandığını ispatlamasına bağlı. Önergede, uyulması gereken TSE standardının ne olduğu ise belirtilmedi. Ancak, konu TSE'nin, 'Evlerde ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Gazla Çalışan Isıtma Cihazlarında Genel Güvenlik Kuralları' başlıklı TS 5800 sayılı standart tebliğinde düzenleniyor. Altı sayfalık tebliğdeki yükümlülükleri yerine getirmemiş ya da bu yükümlülükleri yerine getirdiğini ispatlayamamış olan tüketicilerin tazminat kazanma şansları neredeyse imkânsızlaştı. Bir başka önergeyle de, tüpün sisteme bağlantısının kullanıcı tarafından yapıldığının kanıtlanması durumunda, bayi ve dağıtıcı şirketlere hukuki ve cezai sorumluluk yüklenemeyecek.
Otogazda tartışma
Tasarının otogaz istasyonlarıyla ilgili maddesinin görüşmelerinde ise tartışma yaşandı. Mevcut otogaz istasyonlarına daha önce verilen hak, izin ve yetki doğurucu her türlü karar, işlem ve evrakın, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale geleceğine ilişkin düzenleme, tasarıdan çıkarıldı. Düzenlemeyle, 'Kanun yürürlüğe girmeden önce, kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış otogaz istasyonlarının, kanunun öngördüğü güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla kazanılmış haklarının saklı olduğu' hükmü getirildi. Tasarı, komisyonda kabul edildi.