Türbanla sınava girilemeyecek

Danıştay, türbanla sınavlara girilemeyeceği kararını; kesinleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), sınavlara başörtülü girilmesine kapı aralayan yönergeyle ilgili itirazı Danıştay'da reddedildi.

ANKARA - Danıştay, türbanla sınavlara girilemeyeceği kararını; kesinleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), sınavlara başörtülü girilmesine kapı aralayan yönergeyle ilgili itirazı Danıştay'da reddedildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın türbana kapıyı aralayan kararı geçen yıl gündeme gelmişti: MEB Merkezi Sınav Yönergesi'nin kılık kıyafeti düzenleyen 11. maddesinin (i) bendi geçen yıl değiştirildi. Önceki yönergede yer alan 'başı açık' ibaresi çıkarılarak sınav komisyonunun 'sınavlara başı açık kıyafetle girilmesini denetleme' görevine son verildi. Eğitim-İş Sendikası da düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı. Dilekçede yönerge değişikliğinin laik cumhuriyete karşı bir düzenleme olduğu savunuldu. Danıştay 8. Dairesi de geçen ağustos ayında sendikayı haklı buldu, tartışılan maddenin yürürlüğünü durdurdu. Daire, yeni yönergeden 'başı açık' ibaresinin çıkarılarak soyut ve genel ifadelere yer verilmesinin, 'Görevlilerle Öğrencilerin Kılık ve Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik'le yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine ve yargı kararlarınca sabit olan kılık kıyafet koşullarına ilişkin düzenlemelere aykırı olduğuna dikkat çekti. Bakanlık da bunun üzerine Danıştay 8. Dairesi'nin aldığı bu karara itiraz etti.
'Bakanlığın ısrarı sonuçsuz kaldı'
Eğitim-İş Sendikası, şimdi MEB'in itirazının Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada "Bakanlığın sınavlara başörütüsüyle girilebilmesine yönelik ısrarı yine sonuçsuz kaldı" denildi. Sendika, Danıştay'ın itirazını reddetmesi nedeniyle merkezi sınavlardan hiç birine türbanla gidilemeyeceğini savundu. Ancak, bu durdurma kararı davanın esastan sonuçlandırılmasına kadar geçerli olacak. Danıştay, söz konusu yönergeyi esastan da iptal ettiğindeyse sınavlara türbanla girilmeyeceği kararı hiçbir koşulda değiştirilemeyecek.