Türk Akademisyen Everest'teki çığdan sağ kurtuldu

Türk Akademisyen Everest'teki çığdan sağ kurtuldu
Türk Akademisyen Everest'teki çığdan sağ kurtuldu
Çığ faciasından Türk dağcı Prof. Gülnur Tumbat kurtuldu.

Dünyanın çatısı sayılan yeryüzünün en yüksek zirvesi Everest Dağı’nda dün yerel saatle 6.45’te çığ düştü.

Everest'te çığ faciası


5 bin 800 metredeki kamp yakınlarına düştüğü belirtilen çığ altında kaybolanlar için arama operasyonu başlatıldı. 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölen ya da kaybolanların hepsinin de dağcılara kılavuzluk eden şerpalardan olduğu (rehber) ve dağcılık sezonu öncesi zirveye çıkan yolda hazırlık yaptıkları açıklandı. Everest, 8 bin 848 metre yükseklikle dünyanın zirvesi.

TÜRK DAĞCI KURTULDU

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, Türk dağcı Gülnur Tumbat Everest Dağı’nda 12 Nepalli kılavuzun öldüğü çığ faciasından kıl payı kurtuldu. 5400 metredeki kampta havaların düzelmesi için bekleyen Tumbat, Denizli’deki yakınlarına mesaj atarak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

4 ZİRVEYE ÇIKTI
De­niz­li­li öğ­ret­men ba­ba ile ter­zi an­ne­nin kı­zı olan 39 ya­şın­da­ki Gül­nur Tum­bat, bu dö­nem mi­sa­fir öğ­re­tim üye­si ola­rak Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si­’n­de gö­rev ya­pı­yor. Tum­bat, bu­gü­ne ka­dar dün­ya­nın 8 bü­yük zir­ve­sin­den 4’ü­ne çık­tı. Gü­ney Ame­ri­ka­’nın en yük­sek nok­ta­sı Ar­jan­ti­n’­de­ki 6 bin 962 met­re­lik Acon­ca­gu­a, Ku­zey Ame­ri­ka­’nın en yük­sek nok­ta­sı Alas­ka­’da­ki 6 bin 195 met­re­lik McKin­ley, Af­ri­ka­’nın zir­ve­si 5 bin 963 met­re­lik Ki­li­man­ja­ro ve Av­ru­pa kı­ta­sı­nın en yük­sek da­ğı Kaf­kas­la­r’­da­ki 5 bin 633 met­re­lik El­brus dağ­la­rı­nın te­pe­si­ne çık­ma­yı ba­şa­rdı.


    ETİKETLER:

    Bugün