Türk: Elimizden geleni yapıyoruz

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, cezaevlerinin çağın koşullarına uygun hale
getirilmesi için herşeyin yapıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, cezaevlerinin çağın koşullarına uygun hale
getirilmesi için herşeyin yapıldığını söyledi. Bakan Türk, TBMM 'ye üç Yasa
Tasarısı'nın sunulduğunu belirterek, "Terörle Mücadele Kanunu'nun 16'ıncı maddesinin değiştirilmesi, İnfaz Hakimliği Kanun Tasarısı ve Ceza İnfaz
Kurumları İzleme Kurulları Yasa Tasarıları'nı Meclis'e sunduk. Böylece,
cezaevleri ile ilgili şikayetlerin hiçbir gerekçesi kalmayacaktır. Ölüm oruçlarını sürdürenlerin cezaevleri ile ilgili talepleri arasında olanları sanıyorum bu tasarılarla karşılanmaktadır. Bu tasarılar bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız tasarılardır. Ama şimdi bu ölüm oruçlarını sürdürenlerin bu tasarılarla getirilen olanakları iyi değerlendireceklerini umuyorum. Cezaevlerimizin çağın koşullarına en uygun cezaevleri haline gelmesi için
herşey yapılmaktadır." ¶
Bakan Türk, Cavit Çağlar'ın iadesi konusundaki bir soru üzerine de, "Cavit
Çağlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin talebi üzerine ABD 'de geçici olarak tutuklandı. Bu tutuklama süresi 60 gündür. Bu süre içinde iade isteminin ABD'ye gönderilmesi gerekir. Önümüzdeki hafta bu işlemleri tamamlayacağız" dedi.