Türk kıvırmaya çalışıyor

Gerçeği yansıtmıyor
Perihan Mağden'in bir yazısına kızdığı için Radikal'i Basın İlan Kurumu'na şikâyet eden Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk "Dilekçede gazetenin iki aylık ilan gelirlerinin kesilmesine yönelik bir talebim yok" açıklamasını yaptı. Ancak ilgili yasa maddeleri, bu açıklamanın tam tersini hükme bağlıyor.
Madde çok açık
Yasaya göre kurum, Türk'ün şikâyet dilekçesini işleme koyduktan sonra, başvuruyu haklı bulursa gazetenin iki aylık ilan gelirlerini kesebilir. İlan gelirinin kesilmesi için, bakanın açıklamasındaki iddianın aksine, başvuran kişinin talebi gerekmiyor.

İSTANBUL - Yazarımız Perihan Mağden'in kendisine hakaret ettiğini öne sürerek Radikal'i Basın İlan Kurumu'na şikâyet eden Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, "Gazetenin iki aylık ilan gelirlerinin kesilmesine yönelik bir talebim olmamıştır" dedi. Basın İlan Kurumu'na başvuran Türk'ün mevzuata göre 'Radikal'e iki ay ilan vermeyin' diye yazması gerekmiyor. Çünkü Türk, başvurusunu 'gereğinin yapılması' ricasıyla bitiriyor ve gereği de yasada 'iki aya kadar resmi ilan yasağı' olarak tarif ediliyor. Yani Bakan, açıklamasının tersine tam da ilan yasağı verilmesini istiyor.
'İlan kesilsin demedim'
Adalet Bakanı Türk, dün gazetemizde yayımlanan 'Radikal'e ilan baskısı' başlıklı habere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Basın İlan Kurumu'na dilekçeyle başvuruda bulunduğunu belirten Türk, 'ancak iki aylık ilan gelirlerinin kesilmesi yönünde bir talebi olmadığını' iddia etti. Bakan Türk şöyle dedi: "Aynı gazetenin bir yazarının 15.04.2001 tarihli 'Yine ölüm, yine ölüm' başlıklı yazısında, sıfat ve hizmetlerimden dolayı şahsıma neşren hakarette bulunulduğundan, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın 1. maddesinin 'Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz' hükmünü içeren (ı) bendine aykırı davranıldığı kanaatine varılarak, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 16.04.2001 tarihli dilekçe ile başvurulmuştur. Bu dilekçede ilgili gazetenin iki aylık ilan gelirlerinin kesilmesine yönelik bir talebim olmamıştır."
Mevzuat öyle demiyor
Başvuru üzerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Gültekin Samancı imzasıyla gazetemize gönderilen tebligatta, 195 sayılı yasanın 49. maddesi gereğince savunma istendi. Bu talep de Türk'ün açıklamasını yalanlıyor.
195 sayılı Basın İlan Kurumu Yasası'nın 'Müeyyideler' başlıklı bölümünü içeren 49. maddesinin (a) bendinde aynen şöyle deniliyor: "Kurum tarafından o gazete veya dergiye verilecek ilan ve reklamlar, kesinleşen Yönetim Kurulu kararına dayanılarak, Kurum Genel Müdürlüğü'nce iki ayı geçmeyecek bir süre ile kesilir. Ayrıca bu kanunla temin edilen menfaatlerden de aynı şekilde faydalandırılmaz."