Türk resmi bildirilerini kara cahiller yazıyor

Osmanlı tarihi uzmanı Fransız tarihçi Jean Grammont, Türkiye'nin büyükelçiliklerinin, yurtdışındaki güçlü Ermeni ve Yunan lobi faaliyetlerine verdiği yanıtların kimi zaman inanılmayacak derecede basit ve zayıf olduğunu söyledi.

ANKARA - Osmanlı tarihi uzmanı Fransız tarihçi Jean Grammont, Türkiye'nin büyükelçiliklerinin, yurtdışındaki güçlü Ermeni ve Yunan lobi faaliyetlerine verdiği yanıtların kimi zaman inanılmayacak derecede basit ve zayıf olduğunu söyledi.
Grammont, "Resmi fikirlerin, bildirilerin yurtdışındaki insanlara, uluslararası kamuoyuna bir sunuluş şekli vardır. Dışarıda Yunan ve Ermeni lobileri çok iyi çalışıyor ve savundukları şeyler haklı bulunuyor. Oysa yurtdışındaki Türk büyükelçiliklerinden yapılan karşı bildiriler çoğu zaman çok saf ve zayıf oluyor, kimse inanamıyor. Türk resmi bildirileri kara cahiller tarafından yazılıyor" dedi.
Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) çerçevesinde Ankara'da bulunan ve İstanbul'da çalışmalar yaptığı 1984-1991 yılları arasında öğrendiği akıcı Türkçe ile dikkat çeken ICANAS Uluslararası Danışma Kurulu üyesi Jean-Louis Bacque-Grammont, Türkiye'nin çok büyük ve tarihsel bir iletişim problemi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu problem Türkiye'ye büyük zarar veriyor. Atatürk zamanında bu problem teşhis edilmiş ve giderilmesi için hamleler yapılmıştı. Ondan sonrakiler bu iletişim sorunundan bir şey anlamadı. Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk, bu kadar eleştirel konuşmaktan dolayı ise üzüntü duyuyorum ama imaj yaratma ve kamuoyu oluşturma konusunda Türkiye'nin daha alması gereken çok yol var. Birkaç yıl önce Paris'te Türkiye aleyhinde yoğun lobi faaliyetleri varken Türkiye'nin Paris büyükelçiliğince lobi faaliyetlerine karşılık olarak 'Biz cevap veremeyeceğiz, bizim rolümüz bu değil' manasında bir açıklama yapılmıştı. Bu bildiriye çok şaşırmıştık.'
Türkiye'de Avrupa'da yüz yıl önce varolan bir milliyetçilik anlayışının olduğunu da belirten Grammont, "Dünyanın merkezini Türkiye zannettirecek kadar etkili bu milliyetçiliğin nüfuzu altına bazı Türk bilim adamları dahi girdi. Kültür dahil birçok konu milliyetçi bakış açısıyla yönetiliyor ve Türk siyaseti bu yüzden bu kadar şaşırtıcı oluyor" dedi.