Türk uyardı

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, savcıların, hazırlık soruşturmalarıyla ilgili basın ve yayın organlarına açıklama yapmalarının yasak olduğunu anımsattı.

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, savcıların, hazırlık soruşturmalarıyla ilgili basın ve yayın organlarına açıklama yapmalarının yasak olduğunu anımsattı. Türk, konuya ilişkin olarak Cumhuriyet başsavcıları ile DGM Cumhuriyet başsavcılarına bir genelge gönderdi. Genelgede; CMUK'a göre yapılmakta olan hazırlık soruşturması hakkında basın ve yayın organlarına açıklama yapılmaması, beyanatta bulunulmaması ve hazırlık soruşturması sırasında gizliliğe uyulması konularında gereken özenin gösterilmesi gereğinin, genelgelerle teşkilata duyurulduğu anımsatıldı. Buna rağmen, bazı yer Cumhuriyet savcılarının gereken duyarlılığı göstermediğinin, gerek bakanlığa
intikal eden olaylardan gerek basın ve yayın organlarında yer alan haberlerden anlaşıldığı, bu nedenle keyfiyetin bir kez daha duyurulmasında fayda görüldüğü ifade edildi. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na göre kamu davasının açılmasından önce yapılan hazırlık soruşturmasının gizli olarak yürütülmesi gerektiği kaydedilen genelgede, "Bu sebepledir ki, sanığın ifadesinin alınması ve sorguya çekilmesi, bilirkişi dinlenmesi, keşif ve muayene gibi soruşturma işlemleri sırasında kimlerin hazır bulunacağı Kanun'da ayrı ayrı
belirtilmiştir. Gizliliğin amacı, suçun işlenmesinden kamu davası açılıncaya kadar geçen sürede sanık veya sanıkların gecikmeden tespiti, firarların önlenmesi, suçla ilgili tüm delillerin toplanması ve kamu davasının temelini teşkil eden hazırlık soruşturmasının eksiksiz olarak yapılmasıdır" denildi.