Türkçe 'Anadolu'

Yeni yönetmeliğe göre Anadolu liselerinde dersler artık Türkçe. Hazırlık sınıfı kontenjanları tercih kılavuzunda ilan edilecek. Öğrenciler, ÖSS'deki gibi tercihlerini sınavdan sonra yapabilecek.

ANKARA - Anadolu liselerinde dersler artık Türkçe yapılacak. Hazırlık sınıfı kontenjanları her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilan edilecek. Öğrenciler tercihlerini sınav sonrasında yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Liseleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci ile nakillere esas olacak kontenjanları değerlendirilecek komisyon yeniden oluşturuldu. Önceki uygulamada komisyon il ya da ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında ilgili okul müdürleri ile okul-aile birliklerinin birer temsilcisinden oluşuyordu. Bundan böyle ise okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden oluşturulacak. Bakanlığın değerlendirilmesi sonrasında hazırlık sınıfı kontenjanı her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilan edilecek.
Yönetmeliğe göre, öğrenciler eskisi gibi merkezi sistemle yapılan sınava göre okullara alınacak. Ancak tercihler üniversite sınavlarındaki gibi sınav sonrası yapılacak. Yeni sistemde, öğrencilerin, ilköğretim 4, 5, 6 ve 7. sınıflardaki ağırlıklı notlarının aritmetik ortalaması giriş puanına etki etmeyecek.
Yönetmelikle, Anadolu liselerine nakil koşulları da yeniden belirlendi. Buna göre, bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılacak. Resmi ve özel ortaöğretim kurumlarından resmi Anadolu liselerine öğrenci nakli yapılamayacak. Anadolu liselerindeki derslerin öğretimi Türkçe yapılacak. Ancak, matematik ve fen bilimleri dersleri, okulun birinci yabancı dilini okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi halinde yabancı dille de verilebilecek. Önceki uygulamada bu dersler, sadece yabancı dille eğitim verecek bir öğretmen bulunmaması durumunda Türkçe olarak verilebiliyordu.