Türkçe çevre formülü: Un, yağ, şeker var, iş helvada

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Kretschmer, çevre müktesebatına uyum için en az 20 yıl gerektiğini söyledi. Kretschmer, sözlerini Türkçe bitirdi: "Un var, yağ var, şeker var, artık helva yapabiliriz..."

ANKARA - Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması projesinin kapanış toplatısında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjorg Kretschmer, çevre müktesebatının tam olarak uygulanabilmesi için Türkiye'nin 20 yıldan fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
AB ile müzakere sürecinde Türkiye'nin önündeki zorlu başlıklardan biri olan 'Çevre' konusunda dört ayrı proje yürütülüyor. Bu projelerden 'Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması'nın sonuçları dün bir toplantıyla açıklandı.
'Türkiye su konusunda iyi'
Toplantıya katılan Kretschmer, Türkiye'nin çevre konusunda bazı AB üyesi ülkelerden daha iyi olduğunu, özellikle su konusunda oldukça gelişmiş bir altyapıya sahip olduğunu; ancak atık su konusunda teknolojik altyapısını önemli oranda değiştirmesi gerektiğini belirtti. AB'ye uyum sürecinin uzun ve zorlu bir zamanı içerdiğini ifade eden Kretschmer, çevre müktesebatının tam olarak uygulanması ve altyapı sorunlarının aşılabilmesi için Türkiye'nin 20 yıldan fazla zamana ihtiyacı olduğunu öne sürdü.
Kretschmer, AB tarafından finanse edilen 'Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması' projesi sayesinde Türkiye'nin çevresel yatırım programına ilişkin olarak AB müktesebatı ile uyumu konusundaki ilerlemesinin ölçülebileceğini belirtti.
"Türkiye'nin, Avrupa Birliği müktesebatına hızla uyum sağlayacağını düşünüyorum" diyen Kretschmer konuşmasını Türkçe ifadeler kullanarak "Un var, yağ var, şeker var, artık helva yapabiliriz" diyerek bitirdi.
50 miyar avro gerekiyor
'Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması' projesinin sorumlusu Michael Jacobsen ise Türkiye'nin AB müktesebatına uyum sağlayabilmesi için önümüzdeki 20 yıl içinde birçoğu su, atık su ve katı atık sektöründe olmak üzere toplam 50 milyar avro bütçeye ihtiyaç duyacağının tahmin edildiğini söyledi.
Eksiği AB kapatacak
Proje müdürü Michael Jacobsen proje sonucuna göre; Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı 50 milyarlık bütçenin önemli bir bölümünün GSMH'dan çevreye ayrılan payın 1999 rakamlarına yani binde 7'ye çekilmesi halinde karşılanabileceğini öne sürdü. Jacobsen, kalan miktarın da AB kaynakları ve kredilerle sağlanabileceğini söyledi.
Altyapı çalışmaları için özel sektörün de 20 milyar avroya ihtiyaç duyacağını belirten Jacobsen, bu oranın sanayinin milli hasılatından binde 5 pay ayrılarak karşılanabileceğini belirtti. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı adına konuşan Müsteşar Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya ise devletin bu oranı karşılayabilecek güçte olduğunu ifade etti.


    http://www.radikal.com.tr/7625827625820

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.