Türkçe kahramanlar aranıyor

Milletvekilleri Türkçe'yi koruyacak yeni kahramanlar peşinde... Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçe'nin korunması ve etkin kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu raporunu hazırladı.

ANKARA - Milletvekilleri Türkçe'yi koruyacak yeni kahramanlar peşinde... Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçe'nin korunması ve etkin kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu raporunu hazırladı. Rapordan bazı öneriler şöyle:

 • Öğretmen adayları, Türkçe yeterlilikleri açısından mülakata tabi tutulmalı.
 • Öğretmenler Türkçe yeterlilik sınavına tabi tutulmalı; iyiler ödüllendirilmeli.
 • Çocukların kendi kültürlerini tanımaları ve sevmelerini sağlamak amacıyla Nasreddin Hoca, Deli Dumrul, Keloğlan gibi kahramanlarla ilgili çizgi film ve programlar hazırlanmalı. Ayrıca, günümüz konularını işleyen yeni kahramanlar bulunmalı.
 • Çocuklar için hazırlanan reklam programlarındaki giyecek ve yiyecek isimlerinin Türkçeleştirilmesi sağlanmalı. Üç-beş yaşındaki çocukların oynadığı bilgisayar oyunları ve kahramanları Türkçeleştirilmeli.
 • Öğrencilere, kitap sevgisi kazandırmak için karnelere kitap notu konulmalı.
  Kaç temel eser okudun?
 • İlk ve ortaöğretimde '100 Temel Eser' den belli sayıda okuma şartı getirilmeli.
 • İlk ve ortaöğretim programlarında güzel yazı, güzel konuşma ve yazma dersleri ile hitabet derslerine mutlaka yer verilmeli.
 • Sınavlarda testten vazgeçilmeli.
 • Türkçeyi güzel kullanan öğrenci ve öğretmenler ödüllendirilmeli.
 • Liselerde yılda en az iki kez 'Edebiyat Günü' düzenlenmeli.
 • Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde başarı mecburiyeti aranmalı. Bu ders notu, üniversiteye girişte ayrıca bir başarı puanı olarak hesaplanmalı.
 • Yabancı dille eğitime son verilmeli.
 • Üniversitelerde Türkçe eğitim dili olmalı ve bütün tezler Türkçe yazılmalı.
 • Radyo ve televizyon kanalları ile gazete ve dergiler adlarından başlayarak kendilerini Türkçeleştirmeli. Radyo ve televizyonlarda seslendirmede görev alacak kişiler Türkçe yeterlilik belgesine sahip olmalı.
 • Tüm basın-yayın kuruluşlarında 'dil denetleme kurulları' oluşturulmalı.
 • Çocuk programları ve bu programlardaki kahraman adları Türkçeleştirilmeli.
 • Reklamlarda genel dilbilgisi kurallarına aykırı dil kullanılmamalı, yabancı kökenli kelime ve adlara yer verilmemeli.
 • Alfabemizde bulunmayan harf ve işaretler, işyeri adlarında da yer almamalı.
 • Yabancı tabelanın vergisi artmalı.
 • Bilgisayar, internet ve cep telefonu dili Türkçe olmalı.
 • Eurovision'a Türkçe eserle katılınmalı.
 • Cumhurbaşkanlığı dahil bütün devlet kurumlarında Türk dili uzmanı olmalı.
 • Kapadokya ve Efes gibi yer adlarının da Türkçesi kullanılmalı.