Türkiye AB'ye üye oldu bile!..

Emekli büyükelçi Cem Duna: "Türkiye zaten AB'ye girmiş durumda. Müzakereler sekiz yılda biter ve tam üye oluruz."
Haber: NEŞE DÜZEL / Arşivi

NEDEN? Cem Duna
Türkiye garip bir ülke. Şiddetli tartışmalar, kavgalar, gürültüler, olaylar olur... Ortalığı toz duman kaplar, her şeyin mahvolduğunu düşünürsünüz, sonra bir bakarsınız ki her şey yolunda... Korkunç provokasyonlardan, suikast provalarından, linç girişimlerinden geçip dehşet içinde kalırken, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin kapısına da geldik bu arada. Şimdi en önemli gündem maddemizi AB'yle müzakereler oluşturuyor. Turgut Özal'ın deyimiyle 'uzun ince bir yolun' en önemli yerine vardık. Burası belki de yolculuğun en sarsıntılı, en sancılı ama geri dönülmesi de en zor olan bölümü olacak. Avrupa Birliği'yle müzakereler sırasında Türkiye'den neler istenecek? Türkiye devlet yapısıyla, toplumuyla, insanıyla, siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal hayatıyla hangi değişimlerden geçmek zorunda kalacak? Bu değişimlere içeriden kimler, nasıl tepki verecek? En çok hangi konularda zorlanacağız? AB'ye ne kadar zamanda tam üye olabileceğiz?
Bu üyeliğe hazır mıyız? Avrupa ülkeleri bizim üyeliğimize hazır mı? Bu soruların cevaplarını, 1996'da Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girmesi için yapılan müzakerelerde büyük rol oynayan diplomatlarımızdan emekli büyükelçi Cem Duna'yla konuştuk.


İki hafta sonra Avrupa Birliği'yle müzakereler başlıyor. Türkiye hazır mı müzakereye?
Evet, hazır. Eğer 'AB sürecini sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Ne yapmamız gerekirse yapacağız ve bu süreci sonuçlandıracağız' diyorsanız, yani böyle bir iradeye sahipseniz, müzakerelere hazırsınız demektir.
Türkiye'yi yönetenlerde böyle bir irade var mı?
Evet, var. En azından hükümet AB'ye girme konusunda somut bir iradeye sahip. Türkiye zaten bu irade sayesinde AB'yle müzakerelere hazır. Çünkü hazır olmak daha ziyade zihni bir durumdur. 'Müzakereleri yürütecek ekibe on kişi aldım, yirmi kişi daha alacağım' demek değildir hazır olmak. Bu sadece müzakerelerin altyapısını oluşturmaktır. Türkiye AB'ye girmeyi kesinlikle istiyor. Bu hem toplumsal, hem de siyasi bir talep. Toplumsal bir talep çünkü toplumun yüzde 60'ı AB üyeliğine destek veriyor. Siyasi bir talep çünkü hükümetin AB dışında bir siyasi platformu yok. Hükümet, kendi tabanının hakları, özgürlükleri ve çoğulcu yaşam biçimi açısından AB'yi istiyor. Nitekim AB yolunda Türkiye'ye ciddi kazanımlar getirdi bu hükümet.
Toplumda AB'ye destek, süreç ilerledikçe düşüyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, yüzde 70'lerden 60'a geriledi bu destek. Müzakere sürecinde ne olacak, AB'yi isteyenler daha da azalacak mı?
Evet, destek daha da düşecek. Katılım sürecindeki bütün ülkelerde bu yaşandı ve yüzde 30'a kadar düştü. Bizde ise AB'yi isteyenlerin oranı şu anda yüzde 61. Bu, AB'ye hâlâ çok ciddi bir talep var demektir. Türkiye gibi hissi davranan bir ülkede zaman içinde AB karşıtlığı çok daha belirginleşecek ama destek yüzde 50'nin altına kolay kolay inmeyecek. Çünkü beklentileri olan bir toplum bu. AB'den kazanım beklentileri olduğu sürece destek sürecek. Norveç, İsveç gibi bütün ihtiyaçları karşılanmış toplumlarda AB üyeliğine desteğin çok düşmesi, elindekini kaybetme kaygısından kaynaklanmıştı.
Müzakerelerin nasıl gelişmesini bekliyoruz? Neler olacak?
Müzakerelerin başlamasıyla iki süreç birden karşımıza çıkacak. Biri, 'tarama' süreci. Bu süreçte, AB'nin hukuk içeriğiyle, Türkiye'nin hukuk içeriğinin bir röntgeni çekilecek. Denizcilikten tarıma hayatın her alanında AB ile Türkiye'nin hukuk müktesebatı karşılaştırılacak, Türkiye'nin yapması gereken değişiklikler tespit edilecek. Çünkü AB sonuç olarak bir hukuk birikimidir ve üye olmak isteyen ülke de tarama sürecinde AB'ye şunu söylemiş oluyor. 'Ben senin hukuk birikimini üstelenmeye hazırım' diyor. Müzakereler başladıktan sonra yaşanacak ikinci sürece gelince... Bu hukuk içeriği 34 konu başlığı altında görüşülecek. Teknoloji, istatistik, eğitim gibi en kolay konulardan başlanacak, tarım, çevre gibi en zor konulara doğru gidilecek.
Müzakere sürecinde çok zorlanacak mıyız sizce?
Müzakere süreci çok sancılı olacak. Çünkü insanların bire bir yaşantısını etkileyen konular ele alınacak. Çıkarları zarara uğrayanlar siyasi baskılar yapacak. Müzakere sürecinde milliyetçilik eğilimi çok artacak. Diğer aday ülkelerde de milliyetçilik çok tırmanmıştı. Çünkü AB bir işbirliği projesi değil. AB bir entegrasyon süreci. Bir ülkenin toplumunu, insanlarını, ekonomisini alıyorsunuz bir birliğin parçası haline getiriyorsunuz. Dolayısıyla mevcut durumu sürdürmeyi istemenin, AB'ye karşı çıkmanın doğal refleksi 'milliyetçilik' olacak. Yani Kızılelma koalisyonunun doğal karşıtı AB olacak. İş dünyasında da milliyetçilik artacak.
Peki biz bu müzakere sürecinde, Türkiye'nin Avrupa'ya üye olmasına karşı çıkan ülkelerin nasıl bir tutum almasını bekliyoruz?
Bu ülkeler Türkiye karşıtı politikalarından kolay vazgeçmeyecekler. Biz de bununla mücadele etmeyi öğreneceğiz. Çünkü Türkiye'ye karşı olmaları daha çok kendi iç sorunlarından, iç politika nedenlerinden kaynaklanıyor. Bakın size bir şey söyleyeyim... Türkiye AB'ye tam üye oldu! Benim için bu adam ne diyor diyebilirsiniz ama biz Avrupa'nın içindeyiz. Biz sadece bu içindeliği güçlendirme ve kalıcı bir hukuki çerçeveye oturtma sürecini yaşıyoruz. Müzakere süreci bu işte! Avrupa'nın gündemine böylesine oturmuş, onun hayatının ve iç tartışmasının parçası olmuş bir ülke AB'ye girmiş demektir. Bizim değiştirmemiz gereken, bu içindeliği menfiden müspete çevirmek olacak. Türkiye Avrupa'da sadece sorunlarıyla anılan bir ülke şu anda. Kıbrıs , Kürt, azınlık malları... Bu sorunların her birinin çözümüyle birlikte Türkiye menfiden müspete geçecek, Avrupa'nın içinde oluşunun formülasyonları ve hukuken tescili ortaya çıkacak.
Müzakereler sırasında Kıbrıs Cumhuriyeti gündeme gelecek mi?
Tabii gelecek. Zaten gündeme gelmeyecek bir konu olmayacak ki. 'Bu konu 34 dosya başlığının içine girmiyor, o zaman bunu tartışmayalım' denmeyecek. Ermeni, azınlık, Kürt, demokrasi, her şey sürekli gündeme gelecek. Çünkü AB bir entegrasyon projesi olduğu için Türkiye'ye kendi iç politikasının bir unsuru gibi bakacak. Kıbrıs'a gelince... Burada iki konu var. Bir, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınması. İki, Gümrük Birliği hükümlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil bütün üyelere uygulanması. Kıbrıs Rum devletinin tanınması acil bir konu olmayacak ama kendimizi aldatmayalım, Türkiye onu tanımadan da AB'ye tam üye olamayacak. Gümrük Birliği'ne gelince... Türkiye, 'Ben limanlarımı, havaalanlarımı Kıbrıs Rum kesimine açarsam, siz de KKTC'ye uygulanan benzer kısıtlamaları kaldırın' diyor. Türkiye için bu bir pozisyondur ama sürdürülebilir bir pozisyon değildir. Çünkü sonuçta Gümrük Birliği denen şey malların serbest dolaşımını sağlayan bir egzersiz. Kıbrıs Rum kesimine limanlarınızı açmamayı çok uzun süre savunamazsınız. Kıbrıs konusu müzakereler boyunca başımızı ağrıtacak. 34 konu başlığının her açılışında ve kapanışında Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'yi veto hakkı olacak.
Türkiye'nin içinde ciddi bir provokasyon kampanyası başlatıldı. Bu kışkırtma hareketleri müzakereleri etkiler mi? Avrupa, bu kışkırtma eylemlerine nasıl bakıyor?
Bir kısmı, genişlemeden sorumlu AB komiserinin de dediği gibi 'Bu, Türkiye'deki AB karşıtlarının provokasyonu' diye olaya bilinçli bakıyor. Bir kısmı da, 'Biz zaten dememiş miydik. Bu ülkenin mentalitesi değişmez. Türkiye'nin Avrupa'da yeri yok' diyor. Mesela Orhan Pamuk olayı Batı basınında böyle yer aldı. Çünkü AB bize bugüne kadar iki koşul koydu. Bir, yasal düzenini değiştireceksin. İki, bu değişiklikleri uygulayacaksın. Orhan Pamuk'a düşüncesini ifade etti diye dava açarak, uygulamayı yapmadığımızı, düşünce özgürlüğünü içselleştirmediğimizi kanıtlamış oluyoruz. Türkiye'de AB'ye karşı önyargılı gruplar var. 3 Ekim'e dek bu provokasyonlar muhtemelen artacak.
Türkiye'nin yaptığı hukuk reformları Avrupa kriterlerini tatmin etmeye yetiyor mu peki?
Bu bir süreçtir. Şu anda yeter ama reformların yarın da devam etmesi koşuluyla. Hukuk devamlı gelişen bir şey. Bu gelişmeyi kendi devlet yapınıza ve toplumunuza yansıtmanız gerekiyor. 'Ben reformları yaptım, Allahaısmarladık' diyemezsiniz. Mesela son günlerde Terörle Mücadele Yasası tekrar tartışılıyor. Eğer bir elle verdiğinizi öbür elle geri alacaksanız ciddi hata yaparsınız. Terörle Mücadele Yasası'nda düzeltmeler yapılabilir ama getirilen yasaklar ifade özgürlüğüne aykırı olamaz. Türkiye'de 'filmi geri saralım' diyen bir kesim var, bunu yapmak büyük hata olur.
Müzakereler sırasında Türkiye'den neler talep edecekler?
3 Ekim'de müzakereler başladığı andan itibaren taleplerde bulunacaklar. 'Otur kardeşim, senin hukuk mevzuatınla benim mevzuatımı karşılaştıralım' diyecekler. Bu taramalar 3-6 ay sürecek. Türkiye'nin yapacağı değişikliklerin listesi yapılacak. Bu sürece paralel olarak da karşımıza heyetler çıkacak ve müzakereler başlayacak.
En zorlu tartışmalar hangi konularda çıkacak sizce?
Tarım en zor konu olmayacak. Çevre en zor konu olacak. Çünkü Türkiye'de en büyük kirletici devlettir ve devlet bu konuda kendini koruma refleksi içinde davranacak. Türkiye'nin çevre kirliliğini engellemek için 50 milyar dolarlık yatırım yapması gerektiği söyleniyor.. Bu kaynağın yaratılması ve paylaşılması, kendi içimizde bir sürü tartışmaya yol açacak. Özel sektörden AB'ye eleştiriler yapılacak Ulaştırma müzakelerinde de ciddi sorunlar çıkabilir. Burada da THY birçok monopolünü vermek istemeyecektir.
Bu süreçte Türkiye'den, kabul edemeyeceği bir şey isterler mi?
Zannetmiyorum. Ne isteyebileceğini ve ne elde edebileceğini bilen bir ülkeler topluluğundan söz ediyoruz burada. Diğer üyelerden istemeyip de Türkiye'den özellikle istediği bir şey yok AB'nin. Yalnız tabii şu var. Uygulama kavramı zaman içinde ciddi boyutlar kazandı. Bizden önceki on aday ülkeden de yasal değişikliklerin uygulanmasını istemişlerdi ama zaman geçtikçe AB tecrübelendi ve Türkiye'ye onlara göre çok daha derinlemesine bir uygulama denetlemesi getirdi.
Peki biz Avrupa'nın kabul edemeyeceği bir konuda diretir miyiz?
Eminim biz diretiriz. Bizim hayalgücümüz bir hayli güçlüdür bu konuda. Her fırsatta 'Biz diğerlerinden farklıyız. Bizim özel durumumuz var' diyoruz ve AB de bize 'O zaman siz farklı olan ülkeler kulübüne gidin' diyor ya... Mesela bu süreçte biz şunu yapamayız. Kıbrıs sorunu çözülmüşse ve biz de müzakereleri tamamlamışsak, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayacağım' diye bir talepte bulunamayız.
Müzakerelerin kesintiye uğrama tehlikesi var mı?
Her zaman var. Sadece AB'nin dayatmasıyla da kesintiye uğramıyor müzakereler. Bazen aday ülkenin talebiyle kesintiye uğruyor. Slovakya'da müzakereler sırasında AB'nin dayatmasıyla hükümet bile değiştirildi. Dolayısıyla bu tip şeyler olacak. Eğer Türkiye'de Orhan Pamuk'u hapse atmak gibi anlaşılmaz şeyler olursa, bunlar ciddi sonuç yaratır ve müzakereler kesilir.
Müzakereler ne kadar sürecek?
Bence sekiz yılda bu iş tamamlanır ve Türkiye AB'ye tam üye olur. Çünkü bir kısım müzakereleri Türkiye tamamladı. Gümrük Birliği Anlaşması'yla AB'nin ekonomik müktesebatının önemli kısmını çoktan üstlendi. Ayrıca Türkiye birikimi olan bir ülke. Bir Çek Cumhuriyeti'nin, bir Polonya'nın AB'yle eskiye dayanan ilişkisi yok ama Türkiye'nin AB'yle 1963'ten beri bir müktesebatı var. Türkiye işe diğer ülkelerden çok daha önde başlıyor.
Avrupalılar, sekiz yıl sonra üyeyiz dediğinizde ne diyorlar?
'İnşallah olmaz' diyorlar. Türkiye öngörülebilir bir ülke değil. En önemli sorunları çok kolay halledebiliyor. En ilgisiz sorunları halletmekte ise büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyor. Gümrük Birliği müzakereleri sırasında ben Türkiye'nin AB nezdinde daimi büyükelçisiydim. AB, Türkiye'nin Gümrük Birliği'ni gerçekleştirebileceğine inanmıyordu. Mesela bizde, 'Gümrük Birliği Türkiye'ye empoze edildi' sanılır. Hiç öyle değil. Biz, Gümrük Birliği müzakerelerine başlama kararını AB'ye aldırıncaya dek akla karayı seçtik. AB'nin 1993 Kasım'ında Türkiye'ye 'evet' demesinin en büyük sebebi 'Bunlar Gümrük Birliği'ni nasıl olsa yapamazlar' inancıydı. Bugün de durum aynı. Tam üyelik müzakereleri noktasına da 'Bunlar nasıl olsa tam üye olamazlar' inancıyla gelindi. Ama Türkiye Gümrük Birliği'ni 18 ayda tamamladı ve 1996 Ocak'ında birliğe girdi.
Türkiye'de Avrupa'yla kıyaslanmayacak kadar büyük bir tarım nüfusu var. Müzakerelerde bu konu gündeme gelecek mi?
Bu nüfus sosyal bir sorun olarak gündeme gelecek. Çünkü Türkiye çok büyük bir değişime uğrayacak. Şu anda tarımla uğraşan 4.5 milyon hane var. Bu nüfusun yüzde 25'i demek. Bu korkunç bir rakam. Bugün Avrupa'da tarımla uğraşan nüfus yüzde 5 civarında. Türkiye'de büyük kaymalar olacak, şehre akın hızlanacak. Türkiye'nin bu sosyal soruna hazırlıklı olması lazım.
Bu süreçte bizim ordunun 'özel' durumu da tartışılacak mı? Ordunun siyasetteki ağırlığının devamını Avrupa nasıl karşılıyor?
Bir defa sualinize katılmıyorum, 'Bizim ordunun özel durumu' diye bir şey yok. Her şeyden önce böyle bir özel durum olmadığına kendimizi hazırlamalıyız. Ordunun siyasi ağırlığı konusu AB için çok önemli. Bugüne dek önümüze konulan konuların başında geliyordu bu. Bazı değişiklikler yapıldı. Bugünkü mevcut durumdan geriye adım atma çabaları AB'nin tepkisini çekecek. Filmi geriye sarmaya kalktığımız ölçüde işimiz zorlaşacak. Ordunun siyasetteki etkisinin giderek azalması ve demeçlere son verilmesi gerekiyor. Silahlı Kuvvetler'den kaynaklanan demeç bolluğunun yaşanmaması gerekiyor. Ordunun siyasetteki ağırlığının sürmesini Avrupa kabul etmeyecektir.
Müzakereler başlarken sizi en çok korkutan konu hangisi?
Böyle bir konu yok. 'Bu müzakereleri sonuna kadar götüreceğim ve başarılı olacağım' diyen bir irade oldukça bizi hiçbir şey korkutmamalı. Önemli olan Türkiye'nin hedeften şaşmaması. Şu anda Türkiye hedeften şaşmıyor.
3 Ekim'de müzakerelere başlayacak. Provokasyonlar ise müzakereler başladıktan sonra da olacak. 70 milyonluk ülke burası. Ama bu provokasyonlar bence müzakereleri kesintiye uğratamaz çünkü askeri darbe veya Güneydoğu ve benzeri yerlerde bir halk ayaklanması gibi müzakereleri kesintiye uğratabilecek bir provokasyon olabileceğine ihtimal vermiyorum. Durumumuz fena değil, kötümser olmayın...


    http://www.radikal.com.tr/7577937577930

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.