Türkiye, Avrupa için vazgeçilmez

Radikal gazetesiyle Ekonomi ve Dış Politika Forumu'nun beraber düzenlediği
'İstanbul Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ikinci gününün üçüncü oturumunda, 'AB'nin Ekonomik Bütünleşmesi ve Türkiye' konusu tartışıldı.
Haber: SERKAN DEMİRTAŞ / Arşivi

Radikal gazetesiyle Ekonomi ve Dış Politika Forumu'nun beraber düzenlediği
'İstanbul Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ikinci gününün üçüncü oturumunda, 'AB'nin Ekonomik Bütünleşmesi ve Türkiye' konusu tartışıldı. Katılımcıların hem Avrupa'nın ekonomik performansı hem de Türkiye' nin üyeliği sürecinde ekonominin etkisini tartıştıkları oturumda, özellikle Avrupa'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle ileride karşılaşacağı işgücü sorununun Türkiye ile çözülebileceği vurgusu öne çıktı. Oturumda dile getirilen görüşler şöyle:

 • Türkiye'nin temel problemi büyüklüğü. Bu durum, bütünleşme açısından sorun yaratıyor. AB'nin ekonomik bütünleşmesi çok önemli. Bu bütünleşme, birliğe ciddi zenginlik kaynağı oldu.
  1984'te Tek Pazar'a geçildi. Eurozone (avronun ortak para birimi olarak kullanılması) ise bütünleşmenin en güçlü projesi. Ama Tek Pazar tamamlanamadı. Malların ve sermayenin serbest dolaşımı var, ama hizmetler ve işgücünün serbest dolaşımı sağlanamadı. Avrupa ekonomisinin yüzde 70'i hizmetlerden oluşuyor, bunun serbest dolaşımı olmazsa nasıl ilerleyebiliriz? Türkiye tartışmasının da bu ve bu gibi konularla yakından ilgisi var.
  Nüfus artış hızı azaldı
 • Türkiye, büyüklüğü, zayıflıkları ve potansiyeliyle farklı bir ekonomi. Güçlü rekabet, dış ticaret potansiyeli, doğrudan yabancı yatırım potansiyeli, yeni teknolojilerin etkisi avantajları. Ama Avrupa, Türkiye'yi kolayca içine alabilir mi?
 • Türkiye'nin nüfus artış hızı azalıyor. Bir Türk kadını, ortalama 2.2 çocuk sahibi oluyor. Bu rakam Batı Avrupa'da 1.58. Eğitimli Türk kadınında ise bu oran 1.4 düzeyinde. Bu rakamlarla geleceğe dönük bir projeksiyon yapıldığında Türkiye'de nüfus artış hızının azaldığı söylenebilir. 2040-2045 arasında Türk nüfusunun 90 milyonda sabitlenmesi bekleniyor.
 • 2020 civarında, AB üyeliği Türkiye için büyük fırsat yaratıyor. Avrupa'da giderek yaşlanan bir nüfus var. Ve ülkelerin nüfusu azalıyor. Çalışan işgücünün azalması, vergilendirme ve sosyal güvenlik açısından büyük sıkıntılar yaratacak. Bunun bazı çözüm yolları şöyle: Nüfus artışını hızlandırmak, emeklilik yaşını uzatmak, sosyal güvenlik primlerinin artırılması, vergileri yükseltmek. Ama çok güç.
  Doğu Avrupa sorunu çözemez
 • AB'nin Doğu Avrupa'ya genişlemesi de demografik sorununu çözemeyecek. Doğu Avrupa'daki demografik eğilim de Batı Avrupa'dan farklı değil. Avrupa'da işsizlik var, ama hâlâ kalifiye işgücüne gereksinimi de var. Türkiye için de Avrupa'ya kitleler halinde işgücü göndermek mümkün olmayacak, çünkü kendi ekonomisi de büyüme sürecinde. Avrupa'ya işgücü hareketi bireysel olacak.
  Aynı zamanda Avrupa'dan Türkiye'ye (Avrupa'daki Türkler) ters göç de mümkün olabilir. Türkiye'nin AB'ye alınmaması sadece Türkiye için değil, bu potansiyeli elinden kaçıran AB için de bir kayıp olacak.
 • Sorun Türkiye'de değil genel olarak Avrupa'da. Türkiye'nin Avrupa'ya sunacak bir şeyi var. Avrupa'nın geleceği Türkiye'siz düşünülemez. Türkiye, kısa vadede daha da demokratikleşmeli ki uzun vadede Avrupa'ya daha çok katkı yapabilsin.
 • Avrupa'ya kesinlikle bir göç olacak. Buna Avrupa karar verecek. Doğu Avrupa'nın bu göçmenliğe katkısı az olacak.
 • Avrupa'ya göç gerekli, ama Avrupa' nın kirli işleri yapacak kişilerden çok kalifiye işgücüne ihtiyacı var. Software gibi Batı Türkiye'de var olan türden. Dinamik bir Türkiye ekonomisi dikkat çekici, ama bunu şimdiden kamuoyuna satmak güç.
  Demografi yeterli değil
 • Demografiyle ilgili açıklamalar inandırıcı değil. İnsanlar kültürel bütünlüklerini korumak için yeni seçenekler arayacak. Avrupa'daki eğilim Britanya gibi herkes için açık bir ekonomiden ziyade Danimarka ya da İskandinav modelinde olduğu gibi daha esnek bir işgücü, sosyal devlet, düşük işsizlik oranı ve yeni göçmen ithal etmeme şeklinde. Ne kadar çok göçmen alırsan o kadar çok talep gelecek.
 • Şu ana kadar hep Türkiye'den Avrupa'ya göç olasılığı üzerinde duruldu. Ama başka bir soru daha var: Türkiye'nin Avrupa'ya göndereceği göçmeni olacak mı?
  Yasadışı göç olabilir
  Şu anda Türkiye'den her yıl 35 bin kişi 15 AB ülkesine çalışmaya gidiyor. Ancak Türkiye'nin de yıllık yüzde 7 büyüme hızını sürdürmesi durumunda işsizlik oranı düşecek ve ileriki yıllarda o 35 bin kişi de gitmeyecek. AB perspektifi Türk ekonomisine bir tür istikrar sağlıyor ve büyümesine yardımcı oluyor. Eğer Türkiye bu perspektifi kaybederse bu kalkınma değişecek ve ileride Avrupa'ya yasadışı yollarla büyük miktarda göçe neden olacak.
 • Göç konusuyla ilgili olarak Hollanda'daki sol ve sağ partiler arasında bir uzlaşma var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne yönelik göçmenlik konusunu Hollanda' da gündeme getiremezsiniz. Artık otomatik genişlemeye karşılar. Solcular küreselleşme karşıtlığı nedeniyle, sağcılar ise İslam karşıtlığı nedeniyle göçe karşı.
  Reformu Almanya ve Fransa yapmalı
 • Avrupa'nın ortasında anahtar rolündeki Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye gibi ülkelere reform çağrısı yapıyor, ama kendileri gerekli reformları yapmaya yanaşmıyor. Avrupa'nın bütçesiyle ilgili sorunların aşılması için öncelikli reformların Almanya, İtalya ve Fransa'da yapılması gerekiyor. Ancak bu ülkeler reformlara kafaca hazır değil.
  Örneğin Çin'le tekstil anlaşması: Herkes tehlikenin gelişini görüyordu, ama, ancak geldiği zaman ele alınmaya başlandı. Doğu Avrupa'da radikal vergi reformunu kabul eden cesur liderler var. Avusturya ve Almanya gibi ülkelerin de bunu yapmaları gerekecek.
 • Fransa ve Hollanda'daki 'Hayır' oylarının temelinde de ekonomik gerekçeler yatıyor: Yüksek işsizlik oranları, düşük büyüme, küresel rekabet korkusu. Bu korkuların giderilmesi gerekiyor. Çözüm için reçete ortada, ama 'Avrupa projesi' için gerekli siyasi lider ortada yok. Maalesef Türkiye de Avrupa fotoğrafına çok geç girdi. Türkiye için gerekli motivasyon kalmadı.
 • Avrupa'da çok daha büyük bir çeşitlilik olacak. Valery Giscard D'Estaing (eski Fransa Cumhurbaşkanı) gibi kişilerin Avrupa'ya ilişkin kültürel bakışı 'Hıristiyan, beyaz ve muhafazakârdan oluşan küçük topluluklarla' sınırlı. Bu da geleceğin demografik senaryolarıyla örtüşmüyor. Bu da tabii ki geleceğin Madrid'i, Paris'i ya da Berlin'i olmayacak.
 • Türkiye'nin etkisi Fransa referandumundan çok Hollanda referandumunda görüldü. Küresel gelişmeler ve kendi kimliğimize ilişkin bir güvensizlik var. Bu 'Hayır'lar, genişlemeye karşıydı, gelecekteki genişlemeye değil. Ekonomik bütünleşme açısından Batı Türkiye, bugün birliğe katılabilirdi. Ancak Doğu Türkiye, yüksek nüfus artış hızı nedeniyle Avrupalıları korkutuyor. Her iki Türkiye'nin de katılımı büyük bir engel.
 • Avrupa kriz içinde değil 'derin kriz' içinde. Chirac, kamuoyu önünde Britanya'nın tutumunu hiç de diplomatik olmayan bir söylemle 'patetik' olarak tanımladı. Fransızlar dayanışmadan bahsediyorlar, ama gerçekte bu ne anlama geliyor?
  Kültürel etkiler de var
 • Türkiye ilgili kuşkular sadece ekonomik değil. Örneğin Avusturya. Avrupa Birliği'nin en zengin üçüncü ülkesi ve işsizlik oranı sadece yüzde 4. Ama aynı zamanda yabancı düşmanlığının en güçlü olduğu ülkelerden biri. Özellikle de Türkiye'ye karşı.
 • Fransa'da, AB Anayasası için yapılan referandumdaki 'Hayır' oyları hem Chirac'a hem de Türkiye'ye 'Hayır' idi. Türkiye söz konusu olunca sadece ekonomi değil, hissiyatlar da rol oynuyor. İtalyanların pek ünlü 'Mamma mia i Turchi' (Anneciğim Türkler), Türk korkusunu gösteriyor. Türkiye, pek çok şey yapabilir, ancak bu yeterli olmayabilir.
  Belki Avrupalılar bir yol bulacaklar bundan sıyrılmak için. Ya da Türkler, 'Biz AB'yi istiyor muyuz' diye referandum yapacak. Çünkü bu aynı zamanda bir onur meselesi.
  Pişmiş mi pişmemiş mi?
 • Bir çocuk kitabında değişik meslekleri yerine getiren kişilerin resimleri vardı. Türk'e benzeyen tek kişi çöpçüydü. Avrupa'nın kirli işlerini yaptıracak birilerine ihtiyacı var. Avrupalılar kendilerine şu soruyu sormalı: 'Türkleri nasıl isterdiniz? Pişmiş mi pişmemiş mi?'
  AB olmasa da tek yol demokrasi
  Dördüncü oturumda 'AB üyeliği ve demokrasi' konusu tartışıldı. Katılımcılar tarafından dile getirilen bazı görüşler şöyle:
 • AB ülkeleri arasında demokrasi farklılığı var, ekonomi dinamik değil, sosyal model esnek değil, ortak tarım politikası reform gerektiriyor. NATO, sadece Sovyetler Birliği'ne karşı değil, eski milliyetçi yönetimlere dönüşü engellemek için de kuruldu. AB de devletlerüstü bir model olarak kuruldu, ama referandumda hayır denmesiyle anayasanın yerini milliyetçilik aldı.
 • Türkiye, Doğu'dan Batı'ya, Avrupa'dan Asya'ya coğrafik bir köprü. Türkiye-AB ilişkileri de bu nedenle farklı. Türkiye'nin Müslüman bir nüfusu var, ama demokratikleşme ve modernizasyon sürecinden geçmekte olan laik bir devlete sahip. Hem AB'nin içinde hem de dışında. Her iki taraf için de ortak yarar getirecek bir durum yaratılamadığı sürece ilerleme güç görünüyor.
  Çok boyutlu yaklaşım
 • Türkiye-AB ilişkileri ekonomik, kültürel, dini konuları da içeriyor. Asıl önemlisi Türkiye'deki demokratikleşme. Bundan sadece parlamenter demokrasi değil toplum içinde ve bireyler arasındaki demokrasi de anlaşılmalı. Türkiye ne kadar çok demokratikleşirse Avrupa'ya o kadar çok katkı yapar.
 • Türkiye'ye çok boyutlu yaklaşım gerek. Kurumsal gereklilikler olarak Kopenhag Kriterleri kapsamında insan hakları ve kültürel haklarla özgürlükler sayılabilir. Türkiye de AB de taahhütlerini yerine getirmeli. Türkiye, demokratikleşme yolunda verdiği sözleri tutarsa AB de sözünü tutmalı.
 • Türkiye'de Batılı olmak Avrupalı olmakla aynı şey. Avrupa, uzun yıllar Türkler için tek ülke gibi göründü. Türkler, Fransa'ya veya Almanya'ya gidiyorum demezdi, "Avrupa'ya gidiyorum" derdi. Bu Türklerin, yeniden eskisi gibi güçlü ve Avrupalı olmak istemeleriyle ilgili 'Osmanlı rüyası'dır.
 • 19. yüzyıldan bu yana Avrupa, Türkiye' den demokrasi ve insan haklarını artırmasını ister. Türkiye'de buna dönük iki perspektif oldu: Demokrasi ve insan haklarını yeniden güçlü olmak için araç görenler ve bunu emperyalist Batı'nın Türkiye'ye karşı art niyetli yaklaşımı gören milliyetçiler.
  Batı Avrupa'nın müdahaleleri olmasaydı demokrasi ve insan haklarında bu noktaya ulaşmamız güç olurdu. Milliyetçilerle Batı yanlısı kişiler arasında mücadele bugün de sürüyor. Milliyetçiler, Kıbrıs ve Ermeni sorunu gibi hassas konuları gündeme getirerek Türkiye'nin asla AB'ye alınmayacağını savunuyor. En hassas konu ise Kürt sorunu. Milliyetçiler, Kürtlerin demokratik araçları kullanarak ülkeyi böleceklerini savunuyor.
 • Türkiye'deki problem parlamenter demokrasi değil. Bu, Türkiye için siyasi norm oldu. Türkiye, Kopenhag Kriterleri'ni yerine getirdi, ama asıl sorun uygulama. Türkiye'nin yeni bir siyasi dile gereksinimi var.
  Ordu yeniden el koyar mı?
 • Soru şu: Türkiye'deki reform süreci ne kadar demokratikleşmeyle bağlantılı ya da ne kadar bir araç? Ordunun yeniden yönetime el koyması olasılığı var mı?
 • 1930'lara 1940'lara bakarsanız, Türkiye, demokratik düzey açısından birçok Avrupa ülkesinden ilerideydi. Nazi Almanyası, Mussolini İtalyası ve benzer diğerleri. 1946'da çokpartili sisteme gönüllü bir geçiş yaşandı Türkiye'de. Dönemin cumhurbaşkanı bunu yaptı ve 1950'de seçimleri yitirdi. Böyle bir olay o dönemin Avrupası'nda görülecek türden bir gelişme değildi. Ancak Türkiye ne zaman kendini tehdit altında hissederse o zaman geri adım attı.
  Türkiye'deki askeri darbeler, SSCB tehlikesi nedeniyle Batı tarafından eleştirilmedi. Demokrasi her zaman doğru bir çizgi gibi ilerlemez. Bir tehdit algılaması olduğu zaman geri adımlar mümkün. Ancak şimdi Türkiye'de demokratik güçler o kadar güçlendi ki böyle bir gelişme şoke edici olurdu.
  Türkiye'de siyasi İslam dönüştü
 • Diğer ülkelerdeki Müslüman ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'deki siyasi İslam'da, ender görülen bir dönüşüm yaşandı. Türkiye'deki İslami kimlik bunu başardı, çünkü Türkiye'nin modernleşme tarihi bunu sağladı. Bu Türkiye için bir avantaj.
 • Demokratikleşmeden bahsediliyorsa sadece Türkiye dışındaki baskılardan değil aynı zamanda Türkiye içi baskılardan da söz edilmeli. Dış baskının her zaman dayatma olarak değerlendirilme olasılığı var. Dolayısıyla süreç içerden olmalı. Bu nedenle de Başbakan Erdoğan'ın 'Ankara kriterleri' ifadesi doğru.
  Türkiye nereye gider?
 • Türkiye'nin sabrı nereye kadar sürer? Eğer Avrupa hayır derse Türkiye nereye gider?
 • Avrupalı politikacılar, Avrupa Birliği üyeliğini bekleyen Türkiye'ye açıkça hayır diyemezler. Dolayısıyla sürekli Kıbrıs ve Ermeni konularını gündeme getirerek Türkiye'nin sabrını test edecekler. Bu hoş bir tutum değil. Türkiye, 1997 yılındaki Lüksemburg zirvesi nedeniyle zaten iki yıl yitirdi. Eğer Avrupa Türkiye'yi kabul etmeyecekse bunu bir an önce açıkca söylemeli, eğer hayır diyorlarsa onun yerine bir şeyler hazırlamalılar.
 • Türkiye, demokratik ölçütleri Avrupa Birliği için değil kendisi için istemeli. Türkiye'nin AB sürecindeki sabrı da adalet ve ortak yararlar ölçüsünde değerlendirilmeli. Türkiye'nin demokratikleşmesi sadece Türkiye için değil aynı zamanda Avrupa'nın geleceği için de önemli. Bu dikkate alınmalı.
 • Türkiye'nin gidecek hiçbir yeri yok. AB yerine geçecek gerçekçi bir projesi de yok. Papa seçilen Ratzinger'in 'Arap devletlerine liderlik yapsın' önerisi de gerçekçi değil, çünkü Araplar Türklerden hoşlanmaz. Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerle ittifak yapılmasını öneren bazı çevreler var, ama bu ülkeler bu projeden haberdar bile olmadılar.

 • Yarın: AB'nin ve Türkiye üyelik sürecinin geleceği


  • http://www.radikal.com.tr/7499097499090

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.