'Türkiye çocuk ölümlerinde dünya ortalamasını yakaladı'

Sağlık Bakanı Akdağ, Türkiye'nin beş yaş altı çocuk ölümlerinde dünyadaki yüksek orta gelir grubuna sahip ülkelerde binde 22 olan oranı yakaladığını söyledi
Haber: RİFAT BAŞARAN / Arşivi

ANKARA - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, dünyada gelişmişlik göstergesi olan bebek ölüm oranlarının Türkiye’de son yıllarda düştüğünü söyledi. Akdağ, Türkiye’nin 2007 dünya rakamlarına göre bebek ölümlerinde yüksek orta gelir grubuna sahip ülkelerde binde 22 olan ortalamayı yakaladığını belirtti.
Akdağ, Türkiye’nin beş yaş altı çocuk ölümlerini en hızlı düşüren altı ülke arasında yer aldığını belirterek, ortalama yıllık azalmanın yüzde 7.5 olduğunu 2003’te binde 28.7 olan bebek ölüm oranının ise 2008 yılında binde 17.6’ya kadar düştüğünü söyledi.
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır’ın ‘bebek ve çocuk ölümleri’ ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Akdağ, bu konunun Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ana çocuk sağlığının öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi. Bu çerçevede yürütülen çalışmalarla UNICEF 2009 raporuna göre, Türkiye’nin beş yaş altı çocuk ölümlerini en hızlı düşüren altı ülke arasında yer aldığını anlatan Akdağ, “Önceki yıllarla kıyaslanmayacak ölçüde büyük başarılar elde edilmiştir” dedi.
Akdağ’ın verdiği rakamlara göre Türkiye’de 1990 yılında yüksek seyreden beş yaş altı çocuk ölümleri 2007’ye kadar yüzde 7.5 hızla düşüş gösterdi. Akdağ, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün her beş yılda bir yaptığı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması ön raporuna göre ise 2008 yılında bebek ölüm oranının binde 17.6’ya düştüğünü ifade etti. 2003’te de bu oranın binde 28.7 olduğunu anımsatan Akdağ, Türkiye’nin 2007 dünya rakamlarına göre bebek ölümlerinde binde 22 ile ortalamayı yakaladığını belirtti.
Bebek ölümlerinde dünya ortalaması binde 49 olarak hesaplanıyor. Düşük gelir grubu ülkelerde ortalama binde 73, düşük orta gelir grubunda binde 27, yüksek orta gelir grubunda binde 22, yüksek gelir grubu olarak gösterilen gelişmiş ülkelerde ise binde 6. En yüksek bebek ölümleri binde 94 ile Afrika’da görülürken, en düşük binde 14 ile Avrupa’da.
Türkiye’de bebek ölümlerinin nedenleri arasında prematüre (erken) doğum ilk sırayı alıyor. Bebek ölümlerinin yüzde 31’i prematüre doğum nedeniyle gerçekleşiyor.
Bakanlık bebek ölümleriyle ilgili 10 ayrı program yürütürken, Akdağ, 2009’dan itibaren de Bebek Ölümlerini İzleme Programı başlatıldığını ve kaybedilen her bebeğin ölüm nedeninin detaylı incelendiğini, tedbir alındığını söyledi.