Türkiye de 'suçlu'lardan

Avrupa Çevre Ajansı (EEA), kıtanın 5 bin yıldır görülmemiş boyutta bir iklim değişimi yaşadığını açıkladı. Rapora göre, dönüşümde Türkiye'nin de payı büyük: Göç, ekonomik büyüme ve nüfus artışı, geniş doğal yaşam alanları için ciddi bir tehdit.
Haber: İBRAHİM GÜNEL / Arşivi

İSTANBUL - Avrupa Çevre Ajansı (EEA), beş yılda bir yayımladığı 'Avrupa'da Çevrenin Mevcut Durumu ve Görünümü' adlı raporda, Avrupa'daki iklim değişikliğine dikkat çekti. Raporda Avrupa'nın son 5 bin yıldır görülmemiş bir iklim değişikliği yaşadığı açıklanırken, bunda Türkiye'nin payı gözler önüne serildi.
25 AB ülkesi, Türkiye, Bulgaristan, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, Romanya ile İsviçre'nin beş yıllık çevre durumunu inceleyen EEA, ilk kez tüm ülkeler için ayrı ayrı alizlere yer verdi. EEA'nın raporuna göre Türkiye'nin kentsel atıkları ve sera gazı emisyonu artarken yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı düşük. Bu durum da iklim değişikliğini tetikleyen etmenlerin başında geliyor. Türkiye'nin, hâlâ Kyoto Protokolünü imzalamadığı şöyle hatırlatıldı:
"Türkiye'de koruma altına alınan oldukça geniş doğal yaşam alanları ve çok sayıda ekosistem bulunsa da, kırdan kente göç, yüksek düzeyde ekonomik büyüme ve nüfus artış oranın yüksekliği buraları için tehdit oluşturuyor. Organik tarım ve özellikle rüzgâr, jeotermal ile güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye, önemli bir potonsiyele sahip. Türkiye BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni (UNFCCC) imzalamasına karşın halen Kyoto Protokolü'nü imzalamamıştır."
McGlade: Emisyon azaltılmalı
EEA'nın Genel Müdürü Prof. Dr. Jacqueline McGlade, önümüzdeki birkaç 10 yıl boyunca etkili önlemler alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Küresel ısınmayı Avrupa Birliği'nin hedefi olan 2 derecelik artışla sınırlasak bile, insanların daha önce hiç yaşamadığı atmosferik koşullarda yaşayacağız. Emisyonların daha da azaltılması gerekiyor" diye konuştu.
McGlade, politikacıların artık daha uzağı görmesi gerektiğini belirterek, "İşgücü ve yatırım vergilerinin yerini yavaş yavaş kirletme, doğal kaynak ve arazilerin verimsiz kullanımı vergileri almalıdır. Ayrıca ulaşım, konut, enerji ve tarımdaki sübvansiyonların uygulama şekliyle ilgili reformalara da ihtiyacımız var" dedi. Prof. Dr. McGlade, gerekli teşviklerin uygulanması durumunda, bu gibi reformların yenilik ve rekabete yol açacağına işaret etti.
Tüketim ve çöp artıyor
EEA'nın raporunda Türkiye için bir puan kartı da hazırlandı.
Seragazı emisyonları: Türkiye'nin seragazı emisyonları yıllık 200 milyon ton civarında. Bu dünya üretiminin yaklaşık yüzde 1'i.
Enerji üretimi: 1998-2003 yılları arasında toplam enerji tüketimi yüzde 12.4 arttı. 2003 rakamlarına göre eletriğin yüzde 54.7'si sanayi sektöründe, yüzde 22.5'i evelerde ve yüzde 11.5'i ticari işletmelerde kullanıldı. 1995 yılında Türkiye'den salınan karbondioksitin yüzde 28'i elektrik üretimi, yüzde 29'u imalat sanayii, yüzde 21'i evsel ve tarımsal uygulamalardan kaynaklanıyordu. 2000'de ise yüzde 34'ü elektrik, yüzde 32'si imalat sanayii, yüzde 17'si taşımacılık ve yüzde 16'sı diğer sektörlerdendi.
Yenilenebilir enerji kaynakları: Güneş açısından Türkiye, avantajlı. Bazı yerlerde yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeli var. Hayvancılık ve tarım kaynaklı organik atıklarla biyogaz elde etme potonsiyeli yüksek ama uygulama zayıf.
Kentsel atık: 1994-2003 yıllarında toplanan kentsel atık yüzde 47.09 arttı. Kontrol altındaki çöplüklerde toplanan, yakılan ya da tutulan kentsel atık 1994'te yüzde 5.6'yken 2003'te yüzde 29.7 oldu.
Asit yayıcı maddeler: Toplam kükürtdioksit emisyonlarının yüzde 58'i elektrik üretimi, yüzde 27'si endüstriyel yakıt, yüzde 2.5'i endüstriyel faaliyet kaynaklı.
Ozon oluşturucu maddeler: Metan dışı organik uçucu bileşiklerin sektörlere göre dağılımı ise şöyle: Mobil kaynaklar yüzde 30.4, toplam yakıt kullanımı yüzde 22.5, endüstriyel işlemler yüzde 47.1.
Organik tarım: Türkiye'de yeni gelişiyor ve 2000-2003 arasında yüzde 60 artış görülüyor.
Tatlı su kaynağı: Toplam tatlı su kullanımı, 1995-2001 yıllarında yüzde 32.9 arttı. Bu oranın yüzde 84'ünü yüzeysel kaynaklar oluşturuyor. Rapor 'www.eea.eu.int' adresinde Türkçe olarak yayımlandı.


    http://www.radikal.com.tr/7650077650070

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.