Türkiye eğitimde OECD'nin en kötülerinden

Türkiye eğitimde OECD'nin en kötülerinden
Türkiye eğitimde OECD'nin en kötülerinden

Türkiye , eğitimde son yıllarda yaptığı ‘teknoloji’ atafına rağmen, akademik başarı konusunda alarm veriyor. OECD’nin hazırladığı ‘Akademik Başarı Listesi’nde Türkiye matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarında 43 ülkenin gerisinde kaldı. Listede PISA performanslarına göre matematik, okuma ve fen alanlarının üçünde de başarılı olan öğrencilerin oranlarına yer verildi. Buna göre öğrencilerin yaklaşık yüzde 4.1’i hem okuma, hem matematik, hem de fen alanlarında başarılı oldu. Kız öğrencilerin yüzde 4.4’ü, erkek öğrencilerin de yüzde 3.8’i üç alanda da başarılı.
Her alanda başarı gösteren ülkelerde ilk 3 sırada Şangay-Çin, Singapur ve Yeni Zelanda yer aldı. Şangay’da (Çin) öğrencilerin yüzde 14’ü, Singapur’da yüzde 12’si, Yeni Zelanda da yüzde 10’ü üç alanda da yüksek başarı gösterdi. Bu ülkeleri Finlandiya, Hong Kong, Japonya ve Avustralya takip etti.
Türkiye yüzde 0.6’lık oranla 43 ülkenin gerisinde kaldı. Türkiye’nin gerisinde ise Katar, Brezilya, Azerbaycan, Şili ve Ürdün dahil 21 ülke yer aldı. SETA Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırma asistanı İpek Coşkun, “43. olmamız ve yüzde 4.1 olan OECD ortalamasının oldukça gerisinde kalmamız, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu ve Anadolu öğretmen liseleri gibi okulların kalitesini akla getirmektedir. Niteliği artırmak için öncelikle yapılması gereken bu okulların sayı ve kontenjanlarının azaltılması” dedi.