Türkiye halkına göre en büyük tehdit ABD

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun (USAK) Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa kentlerinde 1110 kişi üzerinde yüzyüze görüşmek yoluyla yaptırdığı "Dış Politika Algılama Anketi" sonuçları belli oldu


Anketin bazı çarpıcı sonuçları şöyle:
-Türk halkı Türkiye’nin geleceğini AB’de görüyor (% 56.36)
-Türk halkına göre dünya barışını en çok ABD (%32.73), İsrail (% 23.64) ve Rusya (% 11.64) tehdit ediyor.
-Türk Dış Politikası’nı başarılı bulanların oranı % 49.09. Başarısız veya Orta diyenlerin oranı ise % 47.27.
-Türk halkının Türk Dış Politikası’ndan en büyük beklentileri güvenliğin sağlanması ve ekonomik çıkarların korunması. Çevre sorunlarını öncelikli görenlerin oranı sadece % 0.64. Ankete yanıt verenlere göre Türkiye’nin AB’ye girememesinin altındaki en önemli neden “Dini ve kültürel farklar ve Türkiye’ye karşı tarihi önyargılar” (% 56.36).
. Türk halkının % 25.45’i en büyük tehdit olarak ABD’yi görüyor. Tehdit sıralamasında bu ülkeyi İsrail ve Fransa izliyor.
. Halkın % 23.64’ü Türkiye’nin en büyük dostu olarak Azerbaycan’ı görüyor. Bu ülkeyi Bosna-Hersek, Türkmenistan izliyor.