Türkiye iklim değişikliğinde sınıfta kaldı

Türkiye iklim değişikliğinde sınıfta kaldı
Türkiye iklim değişikliğinde sınıfta kaldı
Türkiye'nin 'iklim değişikliğiyle mücadele planında' öngördüğü çalışmaların büyük bölümünü gerçekleştirmediği belirtiliyor.
Haber: SERKAN OCAK - serkan.ocak@radikal.com.tr / Arşivi

Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği’nin yaptığı, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenen değerlendirmeye göre, Türkiye iklim değişikliği konusunda verilen mücadelede yetersiz kaldı. Önder Algedik’çe hazırlanan 44 sayfalık değerlendirme raporunda, Türkiye’nin hızla artan sera gazı salınımı konusunda önlem almadığı ve büyüme politikaları doğrultusunda salınımı azaltmak için bir hedefinin de olmadığına ifade edildi.

Planın gereği yapılmadı

Değerlendirmedeki bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Temmuz 2011’de hazırlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nda (2011 - 2023) sanayi , ulaşım, atık ve tarım gibi sektörlere yönelik iklim değişikliğiyle mücadele için 541 eyleme yer verildi. Bu eylemlerden 16’sının 2012, 70’ininse bu yıl tamamlandığı belirtildi. Değerlendirmede, ‘gerçekleştirilen ve planlanan’ eylemlere ilişkin de şu bilgiye yer verildi: “İDEP, eylem ve ilerleme açısından şeffaflık ve kamuya açıklık özelliğine sahip olmayıp, süreci katılımcılığa kapalı olarak sürdürüyor. Eylemlerin bir kısmının zaten mevcut yapılmış işler olduğu, üstelik İDEP’den önce tamamlanmış olduğu görülüyor.”