Türkiye iklimde payım ne ki diyecek!

Haber: SERKAN OCAK / Arşivi

İSTANBUL - Türkiye sera gazı salımındaki hedefini Kohenhag Zirvesi’nin son iki gününe saklayacak. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle ilgili ‘Ulusal Mücadele Stratejisi’ni açıkladı. Ancak Eroğlu, Türkiye’nin sera gazı emisyonu azaltımı konusunda hangi taahhütte bulunacağını zirvenin son iki günü söyleyeceklerini belirterek, “Türkiye’nin tarihi süreçte sera gazı etkisi ihmal edilecek kadar az. Adil olmak, tarihi süreci dikkate almak gerekir. Hele diğer ülkeler açıklasın biz de açıklarız” dedi. Eroğlu şöyle konuştu:
HELE ÇİN, ABD BİR AÇIKLASIN: “Daha önce, (Türkiye’de) 2020’de herhangi bir önlem alınmaksızın oluşacak sera gazı miktarına göre yüzde 11 azaltım olduğunu açıklamıştık. Ancak bu resmi bir rakam değil. Müzakereler yapılacak. Kopenhag’dan önce yapılan müzakerelerde bize herhangi bir soru ve baskı gelmedi. AB, en fazla sera gazı salımı yapan ülkelerden olan ABD ve Çin’e baskı yapıyor. Hele onlar bir hedeflerini açıklasınlar. Biz de ona göre açıklarız.” 
YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMEYİZ: “Türkiye yeni dönemde de ‘sera gazı salımı azaltımı, ve mali yükümlülükleri bulunan ülkelerle aynı kategoride yer almayacak. Küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye, adaptasyona, uyum çalışmalarına varız ama bu ülkenin özel şartları, kalkınmışlığı, tarihsel süreçteki mesuliyeti dikkate alınarak, adil bir şekilde bunun planlanması ve sınırlandırılması gerektiği kanaatindeyiz.”
NELER YAPILACAK: Eroğlu, Türkiye’nin yapmayı taahhüt edeceklerini ise şöyle sıraladı: 2020’ye kadar enerji yoğunluğu azaltılacak. Toplu taşıma yaygınlaştırılacak. Sanayide iklim dostu ve yenilikçi teknolojiye geçilecek. Ormancılık alanında başlatılan seferberlik devam edecek.