Türkiye ilaçta ısrarlı

Yeni yönetmelik yapıldı
AB ve ABD'nin kıskacında kalan hükümet, yeni ilaç ruhsat yönetmeliğini çıkardı. Buna göre Türkiye, 1 Ocak 2005 itibarıyla veri korumaya geçti. Bu tarihten sonra AB'den ruhsat almış ilaçların altı yıl boyunca jenerikleri (eşdeğer) üretilmeyecek.
'Sağlık giderleri biraz artar'
Yönetmelik geriye yürütülmeyerek yerli sektör korundu. Orijinal ilaç üreticileri, uygulamanın 2001'den geçerli olmasını istiyordu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, "Kamuda ilaç giderleri sınırlı biçimde artacak" dedi.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - İlaçta AB ve ABD'nin kıskacında kalan hükümet, yeni ilaç ruhsat yönetmeliğini hazırladı. Buna göre, Türkiye 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla veri imtiyazı uygulamasını kabul etmiş olacak. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'nde (AB) ruhsat alan orjinal ilaçlar
6 yıl süreyle koruma altına alınacak. Bu ürünlerin jenerik (eşdeğer) ilaçları üretilemeyecek. Ancak 1 Ocak 2005'ten önce üretilen veya ruhsat başvuruları yapılmış ilaçların eşdeğerleri üretilebilecek.
Türkiye'nin veri imtiyazı-veri koruması uygulamasına, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) TRIPS Anlaşması'na göre Ocak 2000, AB- Gümrük Birliği mevzuatına göre ise Ocak 2001 tarihinden itibaren başlaması gerekiyordu. Ancak çokuluslu ilaç firmaları ile yerli ilaç sanayi arasındaki tartışma nedeniyle şu ana kadar uygulama başlayamadı. AB'nin 'ilaç notası' üzerine çalışmalarını hızlandıran hükümet, yeni yönetmeliği tamamladı. Sağlık Bakanlığı'nın Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile birlikte hazırladığı yönetmelik AB Komisyonu ve ilaç üreticilerinin görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa gönderildi.
AB memnun olmadı
Yönetmelikte, Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle 2001'den itibaren uygulanması istenen 'veri imtiyazı'nın 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla başlayacağı öngörülüyor. Yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren AB ülkelerinde ruhsat alan ürünler veri imtiyazı kapsamına alınıyor. Bu ürünlerin altı yıl boyunca veri imtiyazı kapsamında olacağı, bunların jeneriğinin yapılamayacağı hükme bağlanıyor. Böylelikle, yerli firmaların bundan önceki yatırımları garanti kapsamına alınıyor.
Yeni yönetmelik 1 Ocak 2005 tarihinden önce Sağlık Bakanlığı'na ruhsat için başvurulan ürünleri de kapsamayacak. Böylelikle, ruhsat bekleyen ilaçlar jenerik (eşdeğer) olarak üretilmeye devam edilecek. Yönetmeliğin müzakereleri sırasında, AB Komisyonu'nun bu duruma karşı çıktığı belirtilirken Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sebahattin Aydın, "Bu konuda en büyük sıkıntı veri imtiyazı konusunun kabul edilip edilmeyeceğiydi. Daha önce 2007'de geçileceğini belirtmiştik. Ama yeni yönetmelikle uygulama hemen başlamış oluyor. Kendi sanayicimizi korumak zorundayız" dedi. Aydın, yeni uygulamanın kamuya ek bir maliyet getirip getirmeyeceğine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi: "Veri koruma kapsamındaki ilaçların eşdeğeri üretilemeyeceği için bu ürünler daha ucuza mal edilemeyecek. Ancak SSK toplu alımlarda yüzde 7'ye varan oranlarda indirim yaptırabilecek."
Yerli firmalar zarar edecek
Veri imtiyazı uygulaması ile birlikte en büyük ilaç alıcısı olan devletin harcamalarının artacağı belirtilerek, şimdiye kadar uygulamaya karşı çıkılmıştı. Bu konuda araştırma şirketlerinin farklı maliyet rakamları bulunuyor. ABD'li danışmanlık firması Monitor Group'a göre, uygulamayla birlikte, jenerik ilaç üreticilerinin kaybı yıllık 100 ile 270 milyon dolar, orijinal üreticilerin yıllık kazancı ise 270 ile 600 milyon dolar arasında değişecek. Buna göre, ulusal ilaç üreticilerinin veri imtiyazı nedeniyle 2009'da ulaşacağı yıllık kayıp, 330 milyon doları bulacak. McKinsey'in araştırmasına göre ise veri korumanın sosyal güvenlik kurumlarına altı yılda getireceği ek maliyet 14 milyon dolar olacak.


    http://www.radikal.com.tr/7338007338000

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.