Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na SGK'dan Gezi cezası!

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na SGK'dan Gezi cezası!
Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na SGK'dan Gezi cezası!
1990'dan beri işkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyonları için çalışan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na SGK tarafından para cezası kesildi. Vakıf yönetimi, denetimin Gezi Parkı döneminde yapıldığını ve denetçininin raporlarına rağmen bu cezanın kesildiğini söylediler.

RADİKAL - Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) yönetimi, Gezi Parkı sürecinden bu yana özellikle SGK’nın ‘mali baskısı’ altında olduklarını belirtti. 18-21 Haziran 2013 günlerinde SGK müfettişleri tarafından incelendiklerini ifade eden Vakıf yönetimi, bu inceleme sonucunda 130 bin TL ceza kesildiğini söyledi.

Kurulduğu 1990 yılından bu yana 15 binin üzerinde işkence gören kişiye yardım eden ve tüm kaynaklarını bu kişilerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine harcayan TİHV, uzun yıllardır siyasi baskıya uğramalarına, çalışanlarına yönelik ceza davaları açılmasına karşın ilk defa mali bir yaptırımla da karşı karşıya kaldı.

CEZA NEDEN KESİLDİ?

Vakıf yönetimi, bu mali baskının Gezi Parkı sürecinde başladığını belirterek, olayı şöyle açıklıyor:

“Gezi Parkı süreci kapsamında işkence görenlere yoğun olarak hizmet sunulan 18-21 Haziran 2013 tarihleri arasında SGK tarafından TİHV Genel Merkezi’nde denetim yapıldı. Denetim sonucunda gönüllü ve yarı zamanlı bir çalışan nedeniyle ceza kesildi. SGK denetçisinin kendi inceleme tutanağında da arkadaşımızın yarı zamanlı hizmet sunumunun kayıt altına alınmış olmasına ve ayrıca SGK’nın kendi kayıtlarından arkadaşımızın başka işyerlerinde de çalıştığı tespit edilebilir olmasına rağmen; kişinin neden tüm ay hizmet sunuyormuş gibi gösterilmediği; bordronun neden ona göre düzenlenmediği ve neden yasal defterlere ona göre kaydedilmediği konularındaki ısrarı gereği Vakıf hakkında idari para cezası uygulanmasına ve tüm ay hizmet vermiş sayıldığına dayanarak prim borcu tahsilatı yapılması yoluna gidildi.

Vakfımız, SGK aleyhine İdare Mahkemesi'nde 71.586.00 TL, 11.743.00 TL’lik ve 1.957.00 TL’lik olmak üzere şimdilik toplam 85.286.00 TL’lik, üç idari para cezasına karşı iptal edilmeleri talebiyle dava açmıştır. Aynı zamanda, şimdilik 41.238.09 TL olan prim borcu tahsilat talebine karşı İş Mahkemesi'nde menfi tespit davası açmıştır.”

‘BU PARAYI ÖDEMEYECEĞİZ’

Sadece 2014 yılında 997 işkence gören insanın tedavi ve rehabilitasyonu için toplam 618 bin TL sağlık harcaması yaptığını hatırlatan vakıf yöneticileri, bu cezanın işkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden kısıntı yapılması anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceklerini ifade ettiler.